Vocab - Other nouns Flashcards Preview

Welsh Vocabulary > Vocab - Other nouns > Flashcards

Flashcards in Vocab - Other nouns Deck (140):
1

adar

birds

2

addo

promise

3

agos

near

4

am

at

5

amser

time

6

amyneddgar

patient

7

anffodus

unlucky

8

anifeiliaid

animals

9

arglwydd

lord

10

aros

stay, wait

11

aros yn y gwley

stay in bed

12

benywaidd

feminine

13

blodyn
blodau

flower(s)

14

blwyddyn

year

15

bron yn

almost

16

brwnt

dirty

17

bryn

hill

18

byr

short

19

byrgyrs

burgers

20

bys

finger

21

bywd

food

22

canol

middle

23

cariad

darling

24

caru

love

25

carw

stag

26

cath(od) (f.)

cat(s)

27

ceffyl

horse

28

chwarter

quarter

29

ci,
cwn (m.)

dog(s)

30

cinio

lunch

31

coffi

coffee

32

cŵd

sack

33

cwrw

beer

34

cyfoethog

rich

35

cyfrifiadur

computer

36

cyfrinach

secret

37

da

good

38

dant

tooth

39

darlith

lecture

40

ddim yn gwybod

I don't know

41

deallus

smart

42

defaid

sheep

43

diamynedd

impatien

44

dibwys

unimportant

45

digon

enough

46

dillad

clothes

47

dim byd

nothing

48

dim cliw

no clue

49

dim syniad

no idea

50

diolch

thanks

51

dosbarth
dosbarthiadau

class(es)

52

dy

your

53

dyn(ion)

man(men)

54

eglwys (f.)

church

55

eitha

quite

56

enw

noun

57

erbyn

by

58

eryr

eagle

59

esgeulus

careless

60

eu

their

61

euraidd

golden

62

fel beth?

as what?

63

ffafr

favour

64

ffarmwr

farmer

65

fflimiau

films

66

ffodus

fortunate, lucky

67

ffrind(iau)

friend(s)

68

frecwast

breakfast

69

fy

my

70

gaea(f)

winter

71

gwaywffon

spear

72

gwedd

appearance

73

gwin

wine

74

gwledda

feasting

75

hud

magic

76

llygaid

eyes

77

llys

court

78

mawr

big

79

mecanic

mechanic

80

meddyg

doctor

81

merch

girl, daughter

82

milwyr

soldiers

83

modur

motor

84

mynd am dro

go for a walk

85

neges

message

86

nyrs

nurse

87

o hyd

still

88

o'r gloch

o'clock

89

paid

don't

90

papur

paper

91

pell

far

92

pen tost

headache

93

pert

pretty

94

plentyn
plant

child(ren)

95

pryd

when

96

pwysig

important

97

pysgod

fish

98

rhad

cheap

99

rhan arall

other part

100

rheini

parents

101

rhifau

numbers

102

rhwng

between

103

rhyfeddod

something strange

104

seren

star

105

sglodion

fries

106

sidan

silk

107

stafell

room

108

swyddi

occupations

109

syniad

idea

110

taro

strike

111

tea

112

teledu

tv

113

tylluan

owl

114

unigol

singular

115

unrhyw beth

anything

116

wedi

finished

117

ystyr

meaning

118

neges

message

119

adar

birds

120

llyfr
llyfrau

book(s)

121

trên

train

122

car
cair

car(s)

123

cadair
caderiau

chair(s)

124

desg
desgiau

desk(s)

125

gwers
gwersi

lesson(s)

126

arholiad
arholiadau

exam(s)

127

cwrs
cyrsiau

course(s)

128

gêm
gêmau

game(s)

129

ymarfer
ymarferion

practice(s)

130

bwlch
bylchau

blank(s)

131

cwestiwn
cwestiynau

question(s)

132

tudalen
tudalennau

page(s)

133

iaith
ieithoedd

language(s)

134

ffenest(r)
ffenestri

window(s)

135

delyn

harp

136

sboncen

squash

137

cerddoriaeth

music

138

tywydd

weather

139

siwrne

journey

140

telyn

harp