Vocab Week 21 Flashcards Preview

Greek > Vocab Week 21 > Flashcards

Flashcards in Vocab Week 21 Deck (32):
0

´αμαρτανω

I do wrong, sin

1

αποθνήσκω

I die

2

γινομαι

I become, happen

3

παραγινομαι

I arrive, stand by

4

εσθιω

I eat

5

´ευρισκω

I find

6

καταλειπω

I leave (behind)

7

μανθανω

I learn

8

´οραω

I see

9

πασχω

I suffer

10

πινω

I drink

11

πιπτω

I fall (down)

12

φερω

I bear, carry

13

προσφερω

I bring to, offer

14

φευγω

I flee

15

απαγγελλω

I report, announce

16

παραγγελλω + dat

I order

17

αιρω

I take (away), lift up

18

αποκτεινω

I kill

19

αποστελλω

I send (out)

20

κρινω

I judge, decide

21

εγειρω

I raise up, wake

22

μενω

I remain

23

οφειλω

I owe

24

σπειρω

I sow

25

χαιρω

I rejoice

26

αναβαινω

I go up

27

καταβαινω

I go down

28

γινωσκω

I know

29

αναγινωσκω

I read

30

επιγινωσκω

I recognize

31

ιδου

Look! Behold!