Vocabulaire Flashcards Preview

My French > Vocabulaire > Flashcards

Flashcards in Vocabulaire Deck (261):
1

Pendant

Pro

2

Pêcheur

Rybář

3

Coulisses

Divadelní kulisy

4

Lorsque

Když, až, when

5

Inutile

Zbytečný, needless, useless

6

Découvrir

Odhalit, odkrývat

7

Descend du train

Vystoupit z vlaku

8

Ressource

Zdroje

9

Édifices

Budovy

10

Patrimoine

Dědictví

11

Siècle

Století

12

Cependant

(A)však, nicméně

13

À proximité de

Poblíž

14

Excité(e)

Vzrušený

15

Baie

Záliv

16

Îles

Ostrovy

17

Attiré

Přitahovaný, attracted

18

Accueillir

Vítat

19

Récompenser

Odměna, odměnit (koho)

20

Assister

Účastnit se

21

Mondiale

(Celo)Světový

22

Semble

Zdát se, připadat

23

Nos

Naše

24

Métier

Povolání

25

À peine

Sotva

26

Tellement contents

Tak (tolik) spokojený

27

Incroyable

Neuvěřitelný

28

Laid

Ugly

29

Poulet

Kuře

30

Selon

Podle

31

Malheure

Neštěstí

32

Fonction

Funcke

33

Guéri

Uzdravený, vyléčený

34

Plainte

Stížnost

35

Visage

Obličej

36

Tuer

Zabit

37

Tout à coup

Náhle

38

Sorte de

Druh (čeho)

39

Sommeil

spánek

40

Or

Zlato

41

Situé

Umístěný

42

Naître (netr)

Narodit se

43

Ventre (votr)

Břicho

44

Puni (pyni)

Potrestaný

45

Pire (pir)

Horší

46

Affolé

Rozrušený

47

Endommagé

Poškozený

48

Raconter

Vyprávět

49

Vitre (vitr)

Sklo

50

Pompier (pompje)

Hasič

51

Seul (sol)

Sám, samotný

52

Pourtant (purto)

Přece, vždyť

53

Tombe

Hrob

54

Souris (suri)

Myš

55

Devoir (devua)

Domácí úkol

56

Buisson (byso)

Křoví

57

Feu (f)

Oheň

58

Bête (bet)

Zvíře

59

Déesse (dies)

Bohyně

60

Pierre (pje:r)

Kamen

61

Oreiller (oreje)

Polštář

62

Champ (šo)

Pole

63

Toit (tua)

Střecha

64

Fauteuil (fotej)

Křeslo

65

Orage (ora:ž)

Bouřka

66

Plancher (plonše)

Podlaha

67

Printemps (prento:)

Jaro

68

Été

Léto

69

Automne (Oton)

Podzim

70

Hiver

Zima

71

Agréable

Příjemný

72

Epoux

Manžel

73

Épouse

Žena/manželka

74

Povolit

Permettre

75

To be bored

S’ennuyer

76

To be quite

Se taire

77

To be wrong

Avoir tort

78

Attrayant (atrejo:)

Lákavý, přitažlivý

79

Au-dessus de

Nad

80

Espèce

Druh

81

Pas du tout

Vůbec ne

82

À nouveau

Znovu

83

Arriver à l’heure

Přijet včas

84

Bouche de métro

Vstup do metra

85

Carnet

Blocek

86

Prudent

Opatrný

87

Suivant

Příští

88

Rater

Zmeškat

89

Radouter

Obavat se

90

Rater le train

Zmeskat vlak

91

Honte

Ostuda

92

Quai

Nástupiště

93

Mentir

Lhát

94

Sentir

Cítit

95

Bras

Arm

96

Dos

Back

97

Corps

Body

98

Poitrine

Chest

99

Doigt

Finger

100

Pied

Foot

101

Main

Hand

102

Tête

Hlava

103

Jambe

Leg

104

Estomac

Stomach

105

Vendeur

Prodavač, obchodník

106

Gérant

Manager

107

Infirmière

Nurse

108

Policier

Police officer

109

Boeuf (bf)

Beef

110

Agneau (aňo)

Lamb

111

Enfant

Dítě

112

Arrêter

Přestat

113

Décu (desy)

Zklamaný

114

Gagner

Vyhrát

115

Veut (vo)

Vítr

116

Averse

Dešťová přeháňka

117

L’épogne (lepag)

Tenkrát

118

Décharge (dišárz)

Skládka

119

Motivé

Motivovaný

120

Urbain

Městský

121

Grêle (grel)

Kroupy

122

Orage (m

Bouřka

123

Tempête (ž

Bouře

124

Ridicule (ridikyl)

Směšný

125

Odeur

Pach

126

quant à..

Co se tyče..

127

Confiance (konfjons)

Důvěra

128

Maire (mer)

Starosta

129

Criminel

Zločinec

130

Flamme (flam)

Plamen

131

Loi (Lua)

Zákon

132

Incendie (ensondi)

Požár

133

Revue

Časopis

134

Davantage (davontáž)

Více

135

Alors que

Když

136

Paquet (pake)

Balík

137

Nettoger

Čistit

138

Lourd ( lur)

Těžký (hmotnosti)

139

Colis-poste

Balíček, zásilka

140

Lettre

Dopis

141

En tout

Celkem

142

Afin de (afen d)

Aby

143

Bien que

Ačkoliv

144

Bonheur

Blahopřání

145

Se réjouir

Těšit se

146

Incapable (enkapabl)

Neschopný

147

Relire

Přečíst znovu

148

Prévenir

Oznámit, varovat

149

Pour que

Kvůli tomu, aby

150

Par hasard (paraza:r)

Náhodou

151

Patron (patro)

Zaměstnavatel

152

Le veau

Teleci

153

Mouton

Ovce, beran

154

Lapin

Králík

155

Instant

Okamžik

156

Pour l’instant

Prozatím

157

Carte

Jídelní lístek

158

Potage (pota:ž)

Polévka

159

Proposer

Navrhnout co komu

160

Devant
Il y a
Avant

Vyjádření před
Místa
Času
Času

161

Par

Vyjádření 7 padu v češtině

162

Accepter (aksepte)

Přijmout

163

Addition

Účet, platím

164

Envie (ovi)

Chuť ( na něco )

165

Fraise (frez)

Jahoda

166

Délicieux (de:lisj)

Vynikající

167

Glace (glas)

Zmrzlina

168

Tarte

Koláč

169

Poire

Hruška

170

Pêche (peš)

Broskev

171

Plaisir

Radost

172

Commander

Objednat

173

Confiture (konfityr)

Marmeláda

174

Courage

Odvaha

175

Jus (žy)

Šťáva

176

Lait (le)

Mléko

177

Pain

Chléb

178

Soupe (sup)

Polévka

179

Gorge (gorž)

Krk

180

Il va mal.

Daří se mu špatně.

181

Ce n’est pas grave.

Není to tak vážné.

182

Assurer

Ujistit se

183

Attraper

Chytit

184

Blague (blag)

Vtip

185

Casser

Zlomit, rozbit

186

Chandail (šondaj)

Svetr

187

Façon (faso)

Způsob

188

Fièvre

Horečka

189

Frais, fraîche (fre, freš)

Čerstvý, čerstvá

190

Grippe (grip)

Chřipka

191

Haut

Vysoko

192

Jurer

Přísahat

193

Maladie (maladi)

Nemoc

194

Pauvre (povr)

Pokud před podst jménem = ubohý
Pokud po podst jménu = chudý

195

Peur (pe:r)

Strach

196

Court (kur)

Krátký

197

Plaire (pler)

Líbit se

198

Trouver

Zdát se, připadat, najít, pokládat

199

Pas mal

Není špatný

200

Tasse de cafe

Šálek kávy

201

Moyen

(Pro)střední, způsob, prostředek

202

Marche

Chůze

203

Sortie (sorti)

Východ

204

L’affiche

Plakat

205

Au cours

Během, průběhu

206

Miel (mjel)

Med

207

Lune de miel

Libanky

208

Il fait le faire.

Je třeba to udělat.

209

Il vaut mieux..

Je lepší..

210

Il est nécessaire de ..

Je nutné..

211

Papeterie (papetri)

Papírnictví

212

Qualité (kalite)

Kvalita

213

Quant à

Pokud jde o

214

Rayon (rajo)

Oddělení (v obchodě)

215

Saut

Skok

216

Taille (taj)

Velikost

217

Vêtement (vetmo)

Oblečení

218

Vendre

Prodávat

219

Marchandise (moršondis)

Zboží

220

Moitié (muatje)

Polovina

221

Exagérer (eksažere)

Přehánět

222

Chic (šik)

Elegantní

223

Chemisier (šemizje)

Halenka

224

Bonnet

Čepice

225

Pourquoi pas ?

Proč ne ?

226

Sommet

Vrcholek

227

Le cou

Krk šíje zvenku

228

Rire pasování

Je ris, tu ris, il rit
Nous rions, vous riez, ils rient
Min j’ai ri

229

Il fait nuit.

Je tma.

230

Cele ne sert à rien.

Není to k ničemu.

231

Cela fait mal.

To bolí.

232

Il a pris froid.

Nachladil se.

233

Elle a attrapé une grippe.

Dostala chřipku

234

Humain (ymen)

Lidsky

235

Pharmacie (farmasi)

Lékárna

236

Expédier

Poslat

237

Mer (me:r)

Moře

238

Surpris

Překvapený

239

Achat (aša)

Nákup

240

Faire des achat

Nakupovat

241

Envoyer

Poslat

242

Message

Vzkaz

243

Geler

Mrznout

244

Épeler (eple)

Hláskovat

245

Noter

Poznamenat si

246

Vent

Vítr

247

Docteur (dokte:r)

Doktor

248

Faible

Slabý

249

Plage

Pláž

250

Baigner (beňe)
Se baigner

Koupat
Koupat se

251

Faire des course (kurs)

Chodit po obchodech

252

Účastnit se přednášek

Assister aux cours

253

Semináře

Séminaires

254

Účastnit se praktického cvičení

Assister aux travaux pratiques

255

Nechodit na přednášky

Sécher les cours

256

Préparer son examen

Učit se na zkoušku

257

Skládat zkoušku

Passer son examen

258

Úspěšně složit zkoušku

Réussir son examen

259

Rater son examen

Neudělat zkoušku

260

Un épreuve orale/écrite

Písemná/ústní zkouška

261

Prendre des notes

Dělat si poznámky