Vocabulary Next Half Page 12 Flashcards Preview

Latni Year 8 > Vocabulary Next Half Page 12 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary Next Half Page 12 Deck (11):
1

canto

I sing

2

excito

I wake(someone) up

3

vulnero

I hurt

4

dico

I say

5

traho

I drag

6

ruo

I rush

7

interficio

I kill

8

advenio

I arrive

9

volo

I want

10

nolo

I don't want

11

possum

I am able