VoIP labor ellenőrző kérdések Flashcards Preview

Kommunikációs Hálózatok II. > VoIP labor ellenőrző kérdések > Flashcards

Flashcards in VoIP labor ellenőrző kérdések Deck (15):
1

Soroljon fel 3 jellemző tulajdonságát a beszédkódolóknak! Egyet fejtsen ki bővebben!


Igényelt sávszélesség:
a kódolt hang sávszélesség igénye. Bizonyos kódekek esetén ez lehet adaptív is,
például AMR.

Komplexitás:
milyen számítási igényű a kódoló. Beágyazott illetve korlátozott energiával rendelkező rend-
szerek esetén ez fontos kritérium.

Érzékenység a csomagvesztésre:
kihagyható-e a hiányzó minta, van-e olyan predikáció amivel kitalálható
a hiányzó részlet

Késleltetés:
a kódoló algoritmusa által igényelt idő

2

Mi az MOS érték, mire szolgál?


5 - Kiváló. Nem vehető észre a kódolás.

4 - Jó. Észlelhető a kódolás, de nem zavaró.

3 - Megfelelő. Kicsit zavaró csak a kódolás.

2 - Gyenge. Zavaró a kódolás.

1 - Rossz: Nagyon zavaró a kódolás

3

Mire szolgál az RTP és az RTCP protokoll?

Az RTP (Real-time Transport Protocol) valós idejű forgalom számára nyújt szállítási szolgáltatást. Az IP telefonok
esetén ez hang vagy videó továbbítást jelent. Általában UDP protokoll felett használjuk, unicast vagy multicast
címzéssel.
A protokollnak két része van:

RTP:
szállítja a való idejű adatot

RTCP:
felügyeli az átvitel minőségét, információt hordoz a részvevőkről

4

Sorolja fel az RTP csomag headerjének fontosabb mezőit! Egyet fejtsen ki bővebben!


PT: Payload type. Hasznos teher típusa.
Ez határozza meg az IP hangátvitel esetén a használt kódolót.
G.711 esetén két érték lehetséges: 0 ->
μ
-Law, 8 -> A-Law.

Sequence number: Sorszám.
Egyesével növekszik, minden elküldött csomaggal. Ezáltal észlelhető a
csomagvesztés, illetve állítható helyre a megfelelő sorrend. Kezdeti értéke véletlen.

Timestamp: Időbélyeg.
Az RTP csomag adatrészében található első bájt, monoton és lineárisan növekvő
órától vett mintavételezési időbélyege. Kezdeti értéke véletlen.

5

Soroljon fel 3 féle SIP üzenetet! Egyet fejtsen ki bővebben!


INVITE:
összeköttetés kezdeményezés

ACK:
megerősíti a hívásfelépítést

OPTIONS:
lekéri a támogatott szolgáltatásokat

REGISTER:
a felhasználó jelzi hogy hol van. Általában felhasználói azonosító és jelszó szükséges, valamint
periodikusan ismételni kell.

BYE:
kapcsolat bontása

CANCEL:
ha egy helyről már válasz érkezett a kérésre, ezzel törölhetjük a többi kérést. Például egy hívás a
telefonok egy csoportján csörög, majd felveszi valaki. Ha nem kap CANCEL üzenetet a többi telefon, akkor
missed call-ként, vagyis nem fogadott hívásként jelenik meg rajtuk.

SUBSCRIBE/NOTIFY:
feliratkozás eseményekre, értesítés eseményekről. Például jelentést kaphatunk ar-
ról, hogy a felhasználó off-line van on-line (presence service).

6

Mit tartalmaz az SDP blokk a SIP INVITE üzenetben?

A hangcsomagok kódolása és útja, a kapcsolat tulajdonságai.

7

Soroljon fel az Asterik-ből 3 modul típust! Egyet írjon le hogy mire szolgál!


Applications:
Alkalmazások. Például a Dial() alkalmazás amely összeköt bizonyos csatornákat (hívás felépí-
tés) vagy a Playback() ami képes előre felvett hangok lejátszására.

Bridging modules:
Konferencia esetén használatos modulok.
1

Call detail recording (CDR) modules:
Hívás információk tárolására szolgáló modulok (CSV fájlba, adat-
bázisba, . . . )

Channel event logging (CEL) modules:
Csatornák eseményeinek mentésére szolgáló modulok

Channel drivers:
Csatorna driverek. Egy-egy protokollt illetve csatorna típust támogatnak. Például: SIP,
H323, GTalk, Skinny, ISDN, DAHDI (analóg), . . .

Codec translators:
Különböző kódekek között képesek konvertálni. Például ha az ISDN G.711 kódeket
használ és egy ilyen csatornát kell összekötni egy SIP csatornával, ami mondjuk G.729-et használ, akkor a
kettő között átkódolás szükséges. Ez processzor intenzív feladat, ezért mi mindenütt ugyanolyan kódeket
használunk.

Format interpreters:
Különböző fájl formátumok támogatása, amelyek hangot (vagy videót) tartalmaznak.
Például hang felvétel vagy tartási zene bejátszás esetén vannak használatban. A laborban a legegyszerűbb wav
formátumot használjuk, ebben van tárolva a tartási zene (Für Elise).

Dialplan functions:
Az alkalmazásokat egészíti ki a - később tárgyalt - Dialplan-hez köthető funkciókkal.
Például lekérhető, illetve beállítható a CallerID (hívó fél száma, egyes esetekben a neve is), de akár egy bizonyos
szám tárcsázására Linux shell parancs is futtatható.

PBX modules:
A központ beállító moduljai, szkriptelésre lehetőség (LUA).

Resource modules:
Külső erőforrások elérésére szolgáló modulok. Például LDAP adatbázishoz való hozzá-
férés, amely tárolja a felhasználók adatait.

Addons modules:
A közösség által írt kiegészítő modulok, amelyek alap esetben nem képezik az Asterisk
részét. Ezek használati vagy licencelési okokból különülnek el. Ilyen például az MP3 fájlok lejátszására szolgáló
modul.

Test modules:
Az Asterisk fejlesztők használják tesztelésre.

8

Mire szolgál az Asterisk SIP csatorna driverében a canreinvite opció, milyen hatása van?

Létrehozhat-e a kezdeményező fél direkt RTP hang kapcsolatot a másik féllel. Amennyiben nem, az Asterisk létrehoz
egy másik viszonyt a hívott féllel, így a csomagokban eltérő hívás azonosítókat láthatunk.

9

Soroljon fel 5 telefonos szolgáltatást! Egyet fejtsen ki bővebben!


do not disturb (DND):
Ne zavarj üzemmód. A készülék nem fogadja a hívásokat. A telefonközpont
beállításától is függ, hogy milyen módon utasítja el a hívást (akár üzenet is bemondható).

call forward(CFWD):
Hívásátirányítás. A készülékre beérkező hívások automatikusan más hívószámra
továbbítódnak. Létezik feltételes és feltétel nélküli változata is. Feltételek lehetnek:

a készülék foglaltsága

a készülék nem elérhető (például nincs a hálózaton)

a készülék nem válaszol (bizonyos időn belül nem veszi fel senki)

egy testreszabható IP telefonközpont esetén saját feltételek is meghatározhatóak

redial:
Utoljára tárcsázott szám újrahívása.

hold:
Tartásba rakja a hívást. A tartásba rakott fél általában tartási zenét hall. Eközben a másik fél (például
ügyfélszolgálat esetén) a háttérben nyugodtan megbeszélheti az adott kérdést a munkatársaival, hívást fogadhat
vagy kezdeményezhet a készülékről. A tartásba rakott felet általában egy villogó gomb jelzi a készüléken és
ennek a megnyomásával vissza lehet venni. Gyakran előfordul hogy joga van másnak is átvenni a tartásba rakott
felet, amely történhet egy speciális telefonszám tárcsázásával vagy egy kezelő konzolon való gombnyomással.

transfer:
Hívásátadás. A beérkező hívás felvétele után az egyik fél dönthet úgy, hogy a másik felet egy másik
mellékállomásra kell irányítani. Általában ezt a hívott fél teszi: például ügyfélszolgálat átkapcsol a megfelelő
mellékre, miután eldöntötte hogy az ügyfél problémája mely csoporthoz tartozik. Általában a hívásátadás
ideje alatt tartási zenét hallgat akit átadnak. Két típusát különböztetjük meg:
– supervised transfer (más néven: announced, attended):
Bejelentett hívásátadás. Mielőtt a hívást
továbbítja a kezelő, beszél a féllel ahová a hívás továbbítva lesz. Általában amint lerakja a telefont a kezelő,
automatikusan összekapcsolódnak a felek és a tartási zene után nincsen kicsengési hang. Előfordulhat
azonban hogy egy gombot kell lenyomnia az átadónak, hogy összekapcsolódjanak a felek.
– blind transfer (más néven: unannounced, unsupervised):
Vak hívásátadás. A hívás átadásakor
nem beszél az átadó fél azzal, akinek átadja a hívást. Általában a fél akit átadnak csak addig hall tartási
zenét, amíg beüti a megfelelő hívószámot az átadó a készülékén, utána már kicsengési hangot hall egészen
addig míg a hívott fél fel nem veszi.

conference:
Konferencia hívás. Több fél is beszélhet egymással egyszerre, az összekapcsolást általában a
hívott fél végzi egy gomb lenyomásával vagy egy speciális szám tárcsázásával. A konferencia résztvevőinek szá-
ma, résztvevők eltávolíthatósága, új résztvevő becsatlakoztatása, az új becsatlakozóval való különálló előzetes
beszélgetés lehetősége az alkalmazott technológia és beállítás függvénye.
2

call pickup (más néven: directed pickup):
Fel lehet venni a hívást olyan készüléken is, ahová a hívás
nem irányult. Ez történhet gombnyomással (például kezelői konzolon) vagy egy speciális hívószám tárcsázá-
sával. Alapvetően két típusa van: egy adott mellékállomásra irányuló hívás átvétele vagy mellékállomások egy
csoportjába érkező hívás átvétele. Ez azonban technológia és beállítás függő kategorizálás, hiszen csoporttal is
lefedhető minden lehetőség (ha létrehozható 1 tagú csoport).

10

Milyen típusú hypervisorokat ismer, mi a különbség közöttük?


bare-metal (Type-1, native):
a hypervisor direkten a hardveren fut, gyakorlatilag egy mini operációs
rendszerek

hosted (Type-2) hypervisor:
egy operációs rendszeren fut, ennek a szolgáltatásait használja mint bármilyen
más program. Mi a laborban ezt használjuk, Windowsból indítjuk el a virtuális gépet.

11

Virtualizáció esetén mi az a snapshot, mire szolgál, mikor használjuk?

Bizonyos pontokon kikapcsolt vagy akár futó állapotban pillanatkép készíthető a virtuális gépről. Erre az állapotra
pedig bármikor vissza lehet térni. Például egy gyanús program telepítése vagy egy akár katasztrofális kihatással
rendelkező parancs kiadása előtt érdemes egy pillanatképet készíteni. Számítógépes kártevők elemzésére is tökéletes
egy ilyen sandbox (homokozó) létrehozása, ahol a kártevő kedvére garázdálkodhat.

12

Virtualizáció esetén mi az a linked clone?

Az általunk használt virtuális gépeket sok hallgató használja, azonban nem szeretnénk mindig lemásolni (
clone
) az
egész virtuális gépet nekik. Lehetőség van
linked clone
létrehozására, amely csak a különbségeket menti a base
image-hez (alapkép) képest. Ezt nagy méretű virtuális gépek esetén érdemes használni, mert így elég egyszer tárolni
az alapképet, a hallgatóknál pedig csak ezen a képen az általuk végzett módosítások tárolódnak, az alapkép mindig
változatlan marad.

13

Mi az az OpenWrt? Hogyan érhetjük el a parancssorát?

Az OpenWrt egy nyílt forráskódú, ingyenes Linux alapú firmware különböző beágyazott eszközökre (általában
routerekre). Korábban csak meglévő routerek képességeit bővítették vele (lecserélve a gyári szofvert), azonban
ma már vannak eszközök, amelyek gyárilag OpenWrt-n vagy valamely variánsán alapulnak. Parancssora elérhető
SSH-n, soros porton, vagy hagyományos módon, képernyővel és billentyűzettel.

14

Mire szolgál a Wireshark? Mi az a promiscuous mode?

A Wireshark (régebbi nevén Ethereal) egy nyílt forráskódú, ingyenes hálózati csomagelemző. Széles körben al-
kalmazzák az iparban hálózati problémák megoldására, elemzésére, de protokollok fejlesztésénél, tesztelésénél is
hasznos eszköz.
A promiscuous mode (válogatás nélküli mód) arra szolgál, hogy minden csomagot, amit csak lát a hálózati kártya
a „dróton” megkapjunk. Nem minden eszköz képes ilyen módba kerülni, például léteznek olyan vezeték nélküli
eszközök, amelyek meghajtóprogramja meggátolja ezt.

15

Milyen filtereket lehet beállítani a Wiresharkban? Mi a különbség közöttük?


Capture filter (szűrés csomag mentés szinten):
a csomagot a Wireshark nem kapja meg egyáltalán,
erről a pcap függvénykönyvtár gondoskodik

Display filter (szűrés megjelenítés szinten):
a csomagot a Wireshark megkapja, de a szűrő szabályaitól
függ hogy megjeleníti-e. Ezen a szűrőn bármikor módosíthatunk, attól függően hogy milyen csomagokat
szeretnénk éppen látni. Meg lehet adni konkrét szabályokat is, de a Wireshark képes egy csomag alapján
automatikusan ilyen szűrési szabályok létrehozására