Week 1 Flashcards Preview

Maori > Week 1 > Flashcards

Flashcards in Week 1 Deck (55):
1

karanga

call, ceremonial call

2

pOwhiri

welcome, ceremonial invitation

3

waiata

song

4

waka

vessel, vehicle, canoe

5

whenua

land

6

maunga

mountain

7

ngaki

(v.) to cultivate, to weed, to seek revenge, to apply yourself

8

ngaro

(v.) to be lost, missing

9

ngata

snail, slug

10

ngAkau

heart, or mind/soul

11

mAtanga

expert, specialist, experienced person

12

ngArara

insect

13

tIrangi

(v.) to be unsettled

14

kAnga

corn

15

whakarongo

(v.) to listen

16

whai

(v.) to follow

17

whatitiri

thunder

18

whana

(v.) to kick, to charge, to revolt

19

whAriki

mat, carpet

20

whA

4

21

whAwhA

(v.) to feel

22

whAea

mother, aunty

23

whakahE

(v.) to disagree

24

tAmaki makaurau

auckland

25

kirikiriroa

hamilton

26

te whanganui-a-tara

wellington

27

Otautahi

christchurch

28

Otepoti

dunedin

29

hOhonu kakI, pApaku uaua

long on words, short on action

30

okea ururoatea

never say die

31

iti noa ana he pito mata

from the withered tree a flower blooms

32

e kore a muri e hokia

what's done is done

33

kia mau ki te tokanga nui a noho

there's no place like home

34

pene

pen

35

pukapuka

book

36

rAkau

tree

37

ika

fish

38

tA whakaahua

camera

39

ngeru

cat

40

hU

shoe

41

manu

bird

42

pUngAwerewere

spiders

43

rau

leaf

44

waka rererangi

plane

45

wharekai

restaurant

46

whare rongoA

pharmacy

47

tAne

man/male

48

wahine

woman/female

49

kOtiro

girl

50

tama

boy

51

koroua

old man

52

kuia

old woman

53

pEpi

baby

54

kaiako

teacher

55

kaitAkaro

player