Week 2 Flashcards Preview

Chinese Characters > Week 2 > Flashcards

Flashcards in Week 2 Deck (100):
1

De

2

Deng

3

地方

Di fang

4

地铁

Di tie

5

地图

Ditu

6

电梯

Dian ti

7

电子邮件

Dian zi you jian

8

Dong

9

Dong

10

动物

Dong wu

11

Duan

12

Duan

13

锻拣

Duan lian

14

多么

Duome

15

饿

E

16

耳朵

Er duo

17

Fa

18

发烧

Fashao

19

发现

Faxian

20

方便

Fang bian

21

Fang

22

放心

Fang xin

23

复习

Fuxi

24

附近

Fujin

25

干净

Ganjing

26

感兴趣

Gan xing qu

27

刚才

Gang cai

28

个子

Gezi

29

根据

Genju

30

Geng

31

公斤

Gong jin

32

公园

Gongyuan

33

故事

Gushi

34

刮风

Guafeng

35

Guan

36

关系

Guanxi

37

关心

Guan xin

38

关于

Guan yu

39

过去

Guoqu

40

害怕

Haipa

41

黑板

Heiban

42

后来

Houlai

43

护照

Huzhao

44

Huai

45

欢迎

Huan ying

46

环境

Huan jing

47

Huan

48

Huan

49

黄河

Huan he

50

回答

Hui da

51

会议

Huida

52

或者

Huo zhe

53

几乎

Jihu

54

机会

Ji hui

55

Ji

56

季节

Ji jie

57

记得

Jide

58

检查

Jian cha

59

简单

Jian dan

60

健康

Jian kang

61

见面

Jian mian

62

Jiang

63

Jiao

64

Jiao

65

Jiao

66

Jie

67

街道

Jie dao

68

结婚

Jiehun

69

结束

Jieshu

70

节目

Jiemu

71

节日

Jieri

72

解决

Jiejue

73

Jie

74

经常

Jing chang

75

经过

Jing guo

76

经理

Jing li

77

Jiu

78

Jiu

79

句子

Juzi

80

决定

Jue ding

81

菜单

Caidan

82

参加

Canjia

83

Cao

84

Ceng

85

超市

Chao shi

86

衬衫

Chen shan

87

城市

Cheng shi

88

成绩

Cheng ji

89

迟到

Chi dao

90

除了

Chule

91

Chuan

92

Chun

93

词典

Cidian

94

聪明

Cong ming

95

打扫

Da sao

96

打算

Da suan

97

Dai

98

把心

Dun xin

99

蛋糕

Dangao

100

当然

Dangran