Word 06.04.2018 Flashcards Preview

Katarina > Word 06.04.2018 > Flashcards

Flashcards in Word 06.04.2018 Deck (20):
1

Bol dobodaný

Er wurde erstochen

2

Aké hrozné

Wie furchtbar

3

Uznávaný a vynikajuci chirurg

Er ist anerkannter und hervorragender Chirurg

4

Úspešne vykoná

Er durchfuhrt erfolgreich

5

Bol ctený

Er war geachtet

6

Jeho lekárska starostlivosť

Seine arztliche Fursorge

7

Nebola obmedzovaná

Sie beschrankte nicht

8

O pooperačnou starostlivosť

Um die Nachsorge

9

Každý detail,ktorý Vám napadne

Jedes Detail,das Ihnen einfallt

10

Nemáme strach

Snem Sie keine Scheu

11

Je teraz vdova

Sie ist jetz Witwe

12

Ona bola žiarlivá

Sie war einfersuchtig

13

Bolo niečo na to pravdivé

War etwas Wahres dran?

14

Morálka a slušnosť

Moral und Anstand

15

On zmizol v svojej kancelárii

Er verschwand danach in seinem Biro

16

On bol uponáhľaný

Er hatte es eilig

17

Za jeho správanie

Fur sein Verhalten

18

Je nejaký netrpezlivý

Er ist manchmal ungeduldig

19

Napadne ešte niečo

Mir fallt noch etwas

20

Na povýšenie

Auf Ríme Beforderung