Words Flashcards Preview

Finnish Words > Words > Flashcards

Flashcards in Words Deck (161)
Loading flashcards...
1

Sustainable

Kestävä

2

Crucial

Ratkaisevan tärkeä

3

To pollute

Saastuttaa

4

Environment

Ympäristö

5

Sustainably

Kestävästi

6

To Dream

Haaveilla

7

To value

Arvostaa

8

Investment

Sijoitus

9

Waste of time

Ajanhukkaa

10

Practical reason

Käytännöllinen syy

11

To prevent

Estää

12

Reasonable

Kohtuullinen

13

Permanent

Vakituinen

14

To justify

Perustella

15

Behavior

Käytös

16

Fact

Tosiasia

17

To avoid

Välttää

18

Little by little

Pikkuhiljaa, vähitellen

19

To influence

Vaikuttaa

20

Footprint, ecological footprint

Jalanjälki, ekologinen jalanjälki

21

At the last minute

Viime hetkellä

22

Local product

Paikallinen tuote

23

To cause

Aiheuttaa

24

To have to be

Joutua olemaan

25

Challenge

Haaste

26

Threat

Uhka

27

To threaten

Uhata (uhkaa-)

28

Personal impact

Henkilökohtainen vaikutus

29

Economic growth

Talouskasvu

30

Top companies

Suurimmat yritykset