XIX wiek - powszechna Flashcards Preview

historia > XIX wiek - powszechna > Flashcards

Flashcards in XIX wiek - powszechna Deck (59):
1

kongres wiedeński - data, cel, przebieg, zasady

1814-1815
porządek po Napoleonie
tańczący kongres
legitymizm, restauracja, równowaga sił

2

Klemens Metternich, Franciszek I Habsburg

KW - Austria

3

car Aleksander I

KW - Rosja

4

Charles Talleyrand

KW - Francja

5

Robert Stewart

KW - Wielka Brytania

6

restauracja

przywrócenie sytuacji sprzed rewolucji

7

legitymizm

władza monarsza pochodzi od Boga, nienaruszalność praw dynastii do tronu

8

Święte Przymierze

sojusz wojskowo-polityczny
1815
Rosja + Austria + Prusy
żeby nikt nie naruszył nowego porządku

9

koncert mocarstw

Czwórprzymierze - Austria, Wielka Brytania, Rosja, Prusy

10

maszyna parowa

1769
James Watt
początek rewolucji przemysłowej

11

parowiec

1807
Robert Fulton

12

telegraf

1837
Samuel Morse

13

lampa naftowa

1853
Ignacy Łukasiewicz

14

żarówka

1879
Thomas Edison

15

liberalizm

ograniczony wpływ państwa, wiara w rozsądek i dobro
1776
John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, Adam Smith (ekonomiczny)
leseferyzm, wolna konkurencja

16

konserwatyzm

arystokracja, politycy
Edmund Burke
religia, tradycja, stopniowe zmiany, monarchia

17

socjalizm utopijny

likwidacja podziałów itp.
Claude Henri Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen

18

marksizm

Karol Marks, Fryderyk Engels
Manifest komunistyczny

19

anarchizm

państwo = źródło niesprawiedliwośći
Pierre Proudhon, Piotr Kropotkin, Michał Bakunin

20

wojna o niepodległość Grecji

1821-1829
Imperium Osmańskie
ruch filhelleński
bitwa pod Navarino
traktat w Adrianopolu
kongres pokojowy w Londynie 1830

21

karbonariusze

risorgimento
walka z absolutyzmem i o wolność uciemiężonych narodów

22

powstanie dekabrystów

1821
Rosja
niezadowolenie z polityki cara Aleksandra I
Związek Południowy - republika, koniec pańszczyzny i podziału stanowego
Związek Północny - monarchia konstytucyjna

23

rewolucja lipcowa

1830
Francja
Ludwik XVIII - konstytucja
Karol X - konflikt z parlamentem, abdykacja
wygrywa burżuazja - Ludwik Filip

24

powstanie belgijskie

1830
Królestwo Niderlandów
Belgowie przeciwko Holendrom
1831 niepodległość Belgii

25

wiosna ludów

1848-1849
ruchy rewolucyjne i narodowe w Europie

26

wiosna ludów we Francji

rewolucja lutowa
abdykacja Ludwika Filipa
powstanie czerwcowe (bunty robotników)
Ludwik Napoleon Bonaparte
zamach stanu po upływie kadencji - zmiana konstytucji
II cesarstwo

27

wiosna ludów w Austrii

liberalna konstytucja
chłopi

28

wiosna ludów na Węgrzech

nowa konstytucja
chłopi
Węgry vs cesartwo
detronizacja Habsburgów
stłumienie powstania węgierskiego

29

wiosna ludów w Niemczech

Fryderyk WIlhelm IV - roziwązanie parlamentu, konstytucja
18 maja 1848 - parlament we Frankfurcie nad Menem

30

wiosna ludów we Włoszech

bunt przeciwko Austrii w Lombardii i Wenecji
Królestwo Sardynii vs Austria 1589

31

Deklaracja Niepodległości

1776

32

konstytucja USA

1787

33

Lincoln prezydentem

1860

34

wojna secesyjna

1861-1865

35

południe USA

rolnicze
eksport bawełny
demokraci (autonomia stanów)

36

północ USA

przemysłowa
republikanie (władza centralna), abolicjoniści

37

secesja

grudzień 1860
wystąpienie z Unii Karoliny Południowej

Konfederacja - Jefferson Davis

38

atak konfederatów na fort Sumter

12 kwietnia 1861

39

Robert Lee

generał armii południa

40

kapitulacja konfederatów

9 kwietnia 1865

41

William T. Sherman, Ulyesses Grant

generałowie armii północy

42

zamordowanie Lincolna

14 kwietnia 1865

43

risorgimento

zjednoczenie Włoch
1861

44

włączenie Rzymu do Włoch

1870

45

Związek Reński

1806-1813
podporządkowany Napoleonowi

46

Otton von Bismarck

premier Prus 1862

47

wojna prusko-austriacka

1866

48

wojna francusko-pruska

1870-71

49

zjednoczenie Niemiec

1871
Wersal
Wilhelm I Hohenzollern - cesarz Niemiec

50

wojna prusko-duńska

1864

51

komuna paryska

1871
niezadowolenie w wojny prusko-francuskiej
Rada Komuny
próba wprowadzenia socjalizmu utopijnego i dyktatury proletariatu

52

wojny opiumowe

1839-1842
Chiny vs zachód

53

powstanie tajpingów

1851-1864
Chiny

54

powstanie bokserów

Chiny
1899-1901

55

wojny burskie

1899-1902

56

Kanał Sueski

1869

57

Kanał Panamski

1914

58

I Międzynarodówka

1864
Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników

59

II Międzynarodówka

1889