פיעל xxה Flashcards Preview

Verbe > פיעל xxה > Flashcards

Flashcards in פיעל xxה Deck (12):
1

Attendre

לחכות

2

Profiter

לבלות

3

Hope

לקוות

4

Try

לנסות

5

Changer

לשנות

6

Eteindre

לכבות

7

Discover

לגלות

8

Imiter

לחקות

9

Accompagner

ללוות

10

Expect

לצפות
Litsapot

11

Ordres d.ieu

לצוות

12

Nettoyer

לנקות