Ιστορία της Ευρωπαικής Λογοτεχνίας Τόμος Ἀ

This class was created by Brainscape user Nikos Tsavdaroglou. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Nikos Tsavdaroglou

Decks in this class (20)

2.2.4 ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
No deck description has yet been added by the author.
3  cards
2.2.5 ΕΜΜΕΤΡΕΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΕΣ
No deck description has yet been added by the author.
8  cards
2.2.7 ΛΥΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
No deck description has yet been added by the author.
3  cards
2.2.8 ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ Κ ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
No deck description has yet been added by the author.
2  cards
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ 14ος-μέσα 16ου αιώνα 3.1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΥ
No deck description has yet been added by the author.
6  cards
3.2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3.2.2. ΜΩΡΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
No deck description has yet been added by the author.
5  cards
3.3. ΠΟΙΗΣΗ
No deck description has yet been added by the author.
5  cards
3.3.2 ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ
No deck description has yet been added by the author.
4  cards
3.3.3 ΣΟΝΕΤΟ & ΜΠΑΛΑΝΤΑ
No deck description has yet been added by the author.
2  cards
3.4. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ 3.4.1 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
No deck description has yet been added by the author.
8  cards
3.4.2. ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ (ιταλικά) 1350 μ.Χ.
No deck description has yet been added by the author.
4  cards
3.4.3. ΓΑΡΓΑΝΤΟΥΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΓΚΡΥΕΛ (μυθιστόρημα) – 1532-4 (μορφές δάνεια από μεσαιωνική λογοτεχνική παράδοση)
No deck description has yet been added by the author.
3  cards
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΠΑΡΟΚ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ (μέσα 16ου-αρχές 18ου αιώνα) 4.1. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ 4.1.3. Ορθολογισμός και επιστημονικό πνεύμα
No deck description has yet been added by the author.
1  cards
4.1.4 Η ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
No deck description has yet been added by the author.
2  cards
4.1.5 ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ
No deck description has yet been added by the author.
13  cards
4.1.6 ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
No deck description has yet been added by the author.
4  cards
4.2.4 ΔΟΚΙΜΙΟ
No deck description has yet been added by the author.
6  cards
4.3. ΠΟΙΗΣΗ 4.3.1 ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ
No deck description has yet been added by the author.
11  cards
4.3.2 ΚΑΜΟΕΝΣ & ΜΙΛΤΟΝ
No deck description has yet been added by the author.
4  cards
4.3.3 ΣΑΙΞΠΗΡ & ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
No deck description has yet been added by the author.
7  cards

More about Ιστορία της Ευρωπαικής Λογοτεχνίας Τόμος Ἀ

 • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

Ιστορία Γ' Λυκείου
 • 8 decks
 • 91 flashcards
 • 1 learners
Decks: 1, 2, 3, And more!
Ιστορία
 • 9 decks
 • 120 flashcards
 • 1 learners
Decks: 21 22 24, ελληνική προϊστορία, ομηρική εποχή, And more!
Ιστορία: Η διαμόρφωση και λειτουργία ...
 • 8 decks
 • 109 flashcards
 • 5 learners
Decks: 1, 2, 3, And more!
Ιστορία Ν.Εκπαίδευσης
 • 17 decks
 • 121 flashcards
 • 1 learners
Decks: 1, 2, 3, And more!
Make flashcards