המטולוגיה ליאור

This class was created by Brainscape user ori silvester. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: ori silvester

Decks in this class (17)

הגישה לתרומבוציטופניה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
59  cards
מחלות דמם תורשתיות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
25  cards
תרומבוציטופניה בילדים
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
25  cards
תרופות במערכת הקרישה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
25  cards
מבוא למחלות המטואונקולוגיות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
23  cards
מחלות נויטרופיל שפירות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
60  cards
הגדלת לימפה וטחול
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
39  cards
גישה לאריתרוציטוזיס וטרומבוציטוזיס
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
40  cards
חולה עם לויקמיה חריפה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
21  cards
בילדים ALL
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
22  cards
הגישה הטיפולית ללימפומה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
57  cards
הגישה למחלות תאי פלסמה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
41  cards
השתלת מח עצם
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
33  cards
אוסטאונקרוזיס של הלסת ומוקוזיטיס אוראלי
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
25  cards
מורפולוגיה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
23  cards
זיהומים במדוכאי חיסון
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
67  cards
טיפול בזיהומים בחולה הנויטרופני
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
28  cards

More about
המטולוגיה ליאור

  • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

Make Flashcards