העולם הקלאסי Flashcards

Decks in this Class (11):

 • הולדת תרבות יוון
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • ספרטה
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • הולדת הדמוקרטיה האתונ
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • היסטוריה אימפריה טרגד
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • אלכסנדר הגדול
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • העולם ההלניסטי
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • העקרון הרפובליקני
  42 Cards
  Preview Flashcards
 • האימפריאליזם הרומי
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • צדק חברתי ומלחמת אזרח
  39 Cards
  Preview Flashcards
 • אוגוסטוס וקיסרות הים
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • הרעיון המונותאיסטי
  9 Cards
  Preview Flashcards