כירורגיה חיות קטנות א Flashcards

Decks in this Class (11):

 • מערכת מין נקבה
  26 Cards
  Preview Flashcards
 • מערכת מין זכר
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • מערכת שתן כליה
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • 1
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • חלל הפה
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • ושט
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • קיבה
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • מעי דק
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • הכבד סיגל רק עובדות ל
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • דרכי מרה שינון
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • טחול רק שינונים
  0 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (3)