כירורגיה שיפוב Flashcards

Decks in this Class (15):

 • Baos
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Larpar
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Trachea
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • גישות לחלל ביח"ז
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Chylothorax
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Pyothorax
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Pneumothorax
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • פרוצדורות בריאות כללי
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Pericardial Effusion
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • הכנסת צינור בית חזה
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Pda
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Praa
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Aural Hematoma
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • אוזן חיצונית
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • עטינים
  11 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (1)