This class was created by Brainscape user Rayno Mostert. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (36)

Die Kwart-voor-sewe Lelie Kontekstuele Vrae 1.1-1.21
Hoe het pa spottenderwys iris se ...,
Watter ander grappe is oor haar n...,
Watter betekenis van haar naam he...
21  cards
Mis Vraag 7
Bespreek en evalueer die verander...,
Het die konstabel se aard werklik...,
Verduidelik waarom dit belangrik ...
9  cards
Opsomming: Die Konstabel
In die langvraag van die konstabe...,
Subaspekte onder konstabel wie,
Subaspekte onder konstabel noem f...
6  cards
Opsomming: Gabriel
Noem die 5 aspekte onder die opso...,
Gabriel wie en hoe,
Gabriel rede vir afwesigheid
6  cards
Die Kwart-voor-sewe Lelie Kontekstuele Vrae 1.22-1.37
Som die uitgebreide verbeeldingsv...,
Watter twee groot gebeure komplis...,
Verduidelik alles wat iris gedoen...
14  cards
Mis: Opsomming: Konflik
Noem 4 soorte konflik in mis,
Waarna moet gekyk word in konflik...,
Konflik miem en gertie soort
28  cards
Gedigte: Nuus uit die binneland:
2 woorde uit strofe 1 wat dui op ...,
Verduidelik die bydrae van die vo...,
Verduidelik die bydrae van die vo...
12  cards
Gedigte: Die huis luister
Verduidelik wie die spreker en di...,
Bespreek hoe die beeldspraak in d...,
Bespreek 2 redes waarom roesemoes...
12  cards
Die Kwart-voor-sewe Lelie Kontekstuele Vrae 1.38-1.52
Was die engel manlik of vroulik,
Wanneer verskyn die engel vir die...,
Wat is die mooiste gebed wat iris...
15  cards
Die Kwart-voor-sewe Lelie 1.63-1.86
Waarom is sowel iris as peter ont...,
Wat is iris se besware om peter s...,
Watter advies gee die engel haar ...
19  cards
'n Tipe epistemologie van water
Ontleed die gedig "'n Tipe epistemologie van water" deur Breyten Breytenbach
56  cards
Sonsverduistering
'n Ontleding van die gedig "Sonsverduistering" deur PJ Philander
21  cards
Mis - bl. 6 'jy moet vinniger werk' tot bl.8 Meisie se 'Ma!'
Waarmee is miem en meisie besig w...,
Ontleed twee tegnieke waarmee spa...,
Maak afleidings uit hierdie uittr...
9  cards
Mis - bl.15-17 - konstabel se laaste spreekbeurt
Beskryf kortliks die ruimte waari...,
Waarom kan die konstabel se woord...,
Evalueer van watter belang die ko...
8  cards
Mis bl. 28- bo-aan bl.30 Meise se sede spreekbeurt
Hoe het dit gebeur dat meisie en ...,
Identifiseer die dit waarna meisi...,
Na haar vraag aan die konstabel i...
8  cards
Mis Bl.40-bo-aan bl.42 Miem se vierde spreekbeurt
Stem jy saam met die volgende ste...,
Waar is meisie en die konstabel a...,
Ondersoek en bespreek of gertie r...
10  cards
Mis - Bl.32-33 Miem se vyfde spreekbeurt
Gabril is die naam van een van di...,
Evalueer of miem se indruk van ga...,
Wanneer die konstabel hoor dat ga...
11  cards
Mis - Bl.46-middel bl.48 laaste spreekbeurt van konstabel
Hoe het dit gekom dat die konstab...,
Ondersoek die opsig waarin die ko...,
Bespreek kortliks watter funksie ...
9  cards
Kwart voor sewe lelie bl. 103 - 220
Dit blyk ook uit joe en die tweed...,
Iris se woorde aan billy op bl 10...,
Die hotelpersoneel was allesbehal...
27  cards
Die kwart-voor-sewe-lelie p.9 - eerste 4 reels p.10
Watter soort verteller is hier aa...,
Hoekom dink jy kan die hoofkarakt...,
Niemand het nog ooit regtig na my...
9  cards
Die kwart-voor-sewe-lelie p11-13 vanaf 'Voor haar op die werkblad...'
Voor haar op die werkblad het n s...,
Voor haar op die werkblad het n s...,
Sy was verlig soos sy altyd gelyk...
9  cards
Die kwart-voor-sewe-lelie onderaan p.96- middel p. 99 vanaf 'Peter was nie in die portaal nie...'
Hoekom was peter nie daar met haa...,
Vergelyk iris se aankoms by die h...,
Haal n woord uit die stuk aan om ...
10  cards
Gedig - Nuus uit die binneland
Skryf twee woorde uit strofe 1 ne...,
Verduidelik hoe die volgende woor...,
Wat is die funksie van die s alli...
11  cards
Gedig - 'n Tipe epistemologie van water
Bespreek hoe die titel by die inh...,
Verduidelik die metafoor in skeef...,
Watter twee woorde in reel 3 slui...
13  cards
Gedig - Busrit in die aand
Hoe word die afgesonderdheid en s...,
Bespreek die implistiese kommenta...,
Wat is die funksie van die allite...
11  cards
Gedig - Een sprong vir ...
Waarmee word die maan tradisionee...,
Hoe sluit die verwysing na die ee...,
In die gedig is daar duidelik n s...
55  cards
Gedig - Die huis luister
Verduidelik wie die spreker en di...,
Bespreek hoe die beeldspraak in d...,
Bespreek twee redes waarom roesem...
12  cards
Gedig - Last grave at dimbaza
Lewer kortliks kommentaar op die ...,
Bespreek die kontras in strofe 1,
Wat is die funksie van die allite...
12  cards
Gedig - Sonsverduistering
Bespreek die funksie van die lang...,
Watter woord in die oktaaf dui aa...,
Lewer kommentaar op die parallel ...
12  cards
Gedig - Die straatkind
Wie is die spreker in die gedig,
Hoekom hou die spreker haarself o...,
Lewer kommentaar op die keuse van...
16  cards
Gedig - Vroegherfs
Bespreek die beeldspraak in reel 1,
Haal sewe dinge uit die oktaaf aa...,
Watter funksie het die herhaling ...
17  cards
Gedig: Die Skedel Lag al Huil die Gesig
Van watter finaliteit kan die spr...,
Watter woord dui aan dat sy nie w...,
Met watter gesindheid sal sy eend...
36  cards
Gedig: Finis
Wat beteken finis,
Waaroor handel hierdie gedig,
Intertekstualiteit
27  cards
Kwart-voor-sewe-lelie Langvrae
Redes waarom iris die belangrikst...,
Iris se karaktereienskappe,
Hoe iris se karaktereienskappe me...
22  cards
Gedig: Gebed om leiding
Watter stemming verwag jy in die ...,
Wat vind jy vreemd aan die onders...,
Watter elemente van die gebed kom...
43  cards
Gedig: Kwatryne
Skryf 3 aanhalings uit die kwatry...,
Waarvoor wag die ek spreker verklaar,
Waarom is fermeler woorde soos aa...
28  cards

More about
afrikaans

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Rayno Mostert's Afrikaans flashcards for their Stellenbosch University class now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Afrikaans
 • 16 decks
 • 264 flashcards
 • 765 learners
Decks: Byvoeglike Naamwoorde Rules, Trappe Van Vergelyking Exceptions, Bywoorde, And more!
French
 • 121 decks
 • 6695 flashcards
 • 1289 learners
Decks: Expressions 3, Vocab 68, Vocab 66, And more!
Afrikaans
 • 24 decks
 • 639 flashcards
 • 6 learners
Decks: Woordelys Vir Eksamen, Versamelnaam, Afkortings Afrikaans, And more!
English Vocabulary in Use Advanced
 • 101 decks
 • 2211 flashcards
 • 720 learners
Decks: Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, And more!
Make Flashcards