BMA042 Flashcards

Decks in this Class (18):

 • Prokaryoter Dna Uppbyggnad Struktur Muta
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • Sammanfattning Centrala Dogm
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • Eukaryoter Kromosomer
  28 Cards
  Preview Flashcards
 • Dna Replikation
  43 Cards
  Preview Flashcards
 • Dna Reparation
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • Mitokondriell Och Prokaryot Transcriptio
  68 Cards
  Preview Flashcards
 • Prokaryot Transkription
  31 Cards
  Preview Flashcards
 • Eukaryot Transcription
  43 Cards
  Preview Flashcards
 • Cellcykeln
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Mitos Och Meios
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Genetisk Kod Prokaryot Proteinsyntes
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • Mrna Processing Och Proteinsyntes
  45 Cards
  Preview Flashcards
 • Epigenetik
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • Humana Genomet Se Magdas
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Human Genetics
  59 Cards
  Preview Flashcards
 • Embryonal Utveckling
  33 Cards
  Preview Flashcards
 • Tumorutveckling
  33 Cards
  Preview Flashcards
 • Gentetisca Termer
  26 Cards
  Preview Flashcards