byggnadsmaterial

This class was created by Brainscape user Love Alsenius. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (21)

Kap 2 - Materialens strukturella uppbyggnad
Materialens uppbyggnad kan studer...,
Namn fem olika bindningstyper hur...,
Definiera begreppen kohesion och ...
8  cards
Kap 3 - Porositet och densitet
Definiera begreppet porositet,
Hur definieras skrymdensitet,
Hur definieras kompaktdensitet
13  cards
Kap 4 - Värme
Vad menas med begreppet varmeflod...,
Tre mekanismer for varmeoverforin...,
Vad ar konvektion
18  cards
Kap 5 - Fukt
Namn fyra materialegenskaper som ...,
Ange fem satt pa vilka vatten kan...,
Definiera begreppen anghalt mattn...
21  cards
Kap 6 - Hållfasthet
Definiera begreppen normalspannin...,
Definiera begreppen normalspannin...,
Vad menas med en arbetslinje vilk...
21  cards
Kap 7 - Deformationer av last
Vad menas med begreppet krypning ...,
Vad menas med elastisk respektive...,
Rita ett diagram som visar deform...
11  cards
Kap 8 - Temperatur- och fuktbetingade deformationer
Definiera begreppet langdutvidgni...,
Vilken typ av material har extrem...,
Varfor anges ofta ett intervall f...
9  cards
Kap 12 - Betong
Vilka ar bestandsdelarna i betong,
Vad ar vattencementtalet,
Ge exempel pa olika hjalpmedel so...
41  cards
Kap 13 - Lättbetong
Det finns fyra olika huvudgrupper...,
Namn nagra typer av lattballast,
Vad ar det for skillnad mellan ha...
8  cards
Kap 14 - Keramiska material
Vad menas med keramiska material ...,
Vilka huvudmoment ingar i tegelti...,
Vad ar lera
21  cards
Kap 16 - Puts- och murbruk
Vilka delmaterial ingar i ett bruk,
Bindemedel till bruk kan indelas ...,
Vilka bindemedelstyper anvands i ...
15  cards
Kap 17 - Stål
Det finns tre olika metoder som a...,
Vad ar stal,
Vilken typ av jarn erhalls ur en ...
22  cards
Kap 18 - Aluminium
Ungefar hur stor ar energianvandn...,
Hur och av vad tillverkas aluminium,
Ungefar hur stor ar energianvandn...
11  cards
Kap 19 - Trä
Beskriv hur en tradstam ar uppbyg...,
Beskriv skillnaden mellan karnved...,
Vilka egenskapsskillnader finns m...
27  cards
Kap 20 - Plast och gummi
Vad menas med begreppet polymer,
Vad menas med monomerer,
Vad menas med glastransitionstemp...
22  cards
Kap 23 - Fogmaterial
Varfor behovs fogmaterial,
Hur ska den yttre delen av rorels...,
Vad spelar den rorelseupptagande ...
8  cards
Kap 24 - Värmeisoleringsmaterial
Vilka tre mekanismer ger upphov t...,
Vad menas med deklarerad och bera...,
Hur ar ett varmeisoleringsmateria...
12  cards
Kap 9. Beständighet
Vad menas med aldring respektive ...,
Nedbrytningsmekanismerna kan inde...,
Namn 4 olika faktorer som paverka...
19  cards
Kap 30- Materialval
Vad kan begreppet kvalitet betyda...,
Ge exempel pa kvantifierbara egen...,
Vilka typer av kostnader bor man ...
4  cards
Kap 29
Vad anvands swesiaq modell till,
Fem emissionskallor,
Tvoc
9  cards
Kap 26 - Glas
Vad ar huvudbestandsdelarna i gla...,
Vad hander om du okar mangden kis...,
Vad ar floatglas
22  cards

More about
byggnadsmaterial

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Love Alsenius's Byggnadsmaterial flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Byggnadsmaterial 2020
 • 30 decks
 • 194 flashcards
 • 4 learners
Decks: Allmant, Materialens Strukturella Uppbyggnad, Porositet Och Densitet, And more!
Byggnadsmaterial Natasha
 • 15 decks
 • 254 flashcards
 • 5 learners
Decks: Kapitel 1 Allman Oversikt, Kapitel 2 Materialens Strukturella Uppby, Kapitel 3 Porositet Och Densitet, And more!
Byggnadsmaterial
 • 3 decks
 • 74 flashcards
 • 15 learners
Decks: Laboration 1 Hallfasthet Deformation, Laboration 2 Fysikaliska Egenskaper Hos, Laboration 3 Betong, And more!
Byggnadsmaterial by Denis
 • 10 decks
 • 259 flashcards
 • 39 learners
Decks: Porositet Och Densitet, Varme, Fukt, And more!
Make Flashcards