Farmakologia kol. V Flashcards

Decks in this Class (18):

 • Zmiany Na Poziomie Komorek
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Cytotoksyczne
  33 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Alkilujace
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • Antymetabolity
  47 Cards
  Preview Flashcards
 • Antybiotyki Przeciwnowotworowe
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • Pochodne Epipodofilotoksyny
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Pochodne Barwnika Rozyczkowego
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Taksany
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Pochodne Kamptotecyny
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Inne Cytotoskyczne
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Hormonalne
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Biologiczne Cz 1
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Preciwciala 1
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • Koniugaty Przeciwcial
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Inhibitory Kinaz
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • Inne Leki Biologiczne
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Inne Przeciwnowotworowe
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Zasady Leczenia Przeciwnowotworowego
  31 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (2)