Farmakologia kolokwium 1 Flashcards

Decks in this Class (23):

 • Farmakologia Ogolna
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • Tabelka Autonomiczna
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Muskarynowe Receptory Cholinergiczne
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Cholinomimetyczne Agonisci Muskaryno
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Cholinomimetyczne Inhibitory Acetylo
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Cholinomimetyczne Zatrucia Inhibitor
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Cholinolityczne Antagonisci Muskaryn
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Receptory Nikotynowe
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Wplywajace Na Zlacze Nerwowo Miesnio
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Wplywajace Na Zlacze Nerwowo Miesnio
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Biosynteza Amin Katecholowych
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Receptory Adrenergiczne
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Sympatykomimetyczne Aminy Katecholow
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Pobudzajace R Dopaminergiczne Leki O
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Alfa Adrenolityczne Alkaloidy Sporys
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Selektywni Antagonisci R Alfa1 Adrenergic
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Beta Adrenolityczne
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Aminowe
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Uzywane W Leczeniu Migreny
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Peptydowe Bradykinina
  34 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Purynowe
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Gazowe No
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Gazowe Co H2s
  13 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (5)