Farmakologia kolokwium II Flashcards

Decks in this Class (14):

 • Ogolna Organizacja Oun
  84 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Uspokajajace I Nasenne
  58 Cards
  Preview Flashcards
 • Neuroleptyki
  48 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Przeciwdepresyjne I Stabilizujace Na
  51 Cards
  Preview Flashcards
 • Leczenie Zespolow Otepiennych
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Opioidowe Leki Przeciwbolowe
  55 Cards
  Preview Flashcards
 • Bol
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Znieczulenie Miejscowe
  58 Cards
  Preview Flashcards
 • Znieczulenie Ogolne
  35 Cards
  Preview Flashcards
 • Znieczulenie Ogolne Srodki Dozylne
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Padaczka Mechanizmy
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • Ostatnie Gowno
  35 Cards
  Preview Flashcards
 • Ostatenie Cz2
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Firbynoliza
  20 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (3)