Farmakologia wuzetki

This class was created by Brainscape user C M. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: C M

Decks in this class (91)

3.1 Pochodne chinoliny, nitrofuranu i nitroimidazolu
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
31  cards
3.2 Sulfonamidy i inhibitory reduktazy dihydrofolianu
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
23  cards
3.3 Inhibitory gyrazy
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
20  cards
3.4 Antybiotyki β-laktamowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
89  cards
3.6 Glikopeptydy, lipopeptydy, aminoglikozydy
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
34  cards
3.5 Generacje cefalosporyn
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
31  cards
3.7 Tetracykliny i glicylcykliny
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
30  cards
3.8 Makrolidy, azalidy, ketolidy, linkozamidy, oksazolidynony i streptograminy
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
50  cards
3.9 Inne leki przeciwbakteryjne
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
61  cards
3.10 Chemioterapia mykobakterioz
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
65  cards
3.11 Leki przeciwwirusowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
91  cards
3.12 Leczenie AIDS
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
64  cards
3.13 Leki przeciwgrzybicze
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
80  cards
3.14 Leczenie malarii
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
64  cards
3.15 Leczenie zakażeń pierwotniakami
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
35  cards
3.16 Leczenie zakażeń robakami
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
39  cards
4.1 Podwzgórze i przysadka
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
98  cards
4.2 Tarczyca
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
23  cards
4.3 Metabolizm węglowodanów
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
78  cards
4.4 Metabolizm wapniowo-fosforanowy
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
53  cards
4.5 Układ krwiotwórczy
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
35  cards
4.6 Preparaty krwiozastępcze
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
14  cards
4.7 Aspiryna
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
4.8 Autakoidy purynowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
15  cards
4.9 Leki przeciwpłytkowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
25  cards
4.10 Leki przeciwzakrzepowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
48  cards
4.11 Fibrynoliza
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
25  cards
4.12 Kora nadnerczy
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
40  cards
4.13 Hormony płciowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
71  cards
5.1 Organizacja i funkcje układu immunologicznego
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
21  cards
5.2 Leki immunosupresyjne
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
168  cards
5.3 Leki immunostymulujące
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
38  cards
5.4 Leki cytotoksyczne
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
156  cards
5.5 Leki hormonalne
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
36  cards
5.6 Leki biologiczne
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
119  cards
5.7 Inne leki przeciwnowotworowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
41  cards
5.8 Leki ułatwiające usuwanie śluzu z dróg oddechowych
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
27  cards
5.9 Leki przeciwkaszlowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
5.10 Leki rozszerzające oskrzela
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
44  cards
5.11 Leki o działaniu przeciwzapalnym
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
37  cards
5.12 Zasady leczenia astmy oskrzelowej i leczenie samoistnego włóknienia płuc
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
5.13 Leczenie nudności i wymiotów
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
34  cards
5.14 Leczenie schorzeń przełyku
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
5.15 Leczenie choroby refluksowej i choroby wrzodowej
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
61  cards
5.16 Leki przeciwbiegunkowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
17  cards
5.17 Leki przeczyszczające
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
20  cards
5.18 Leczenie schorzeń jelita grubego
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
32  cards
5.19 Leczenie schorzeń wątroby
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
33  cards
5.20 Leczenie schorzeń trzustki
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
10  cards
5.21 Leki moczopędne
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
64  cards
5.22 Leki hamujące diurezę
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
10  cards
5.23 Leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego i nietrzymania moczu
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
16  cards
6.1 Leczenie niewydolności serca
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
54  cards
6.2 Leczenie nadciśnienia tętniczego
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
102  cards
6.3 Leczenie choroby niedokrwiennej serca
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
31  cards
6.4 Leczenie dyslipidemii
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
46  cards
6.5 Leczenie arytmii
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
70  cards
1.1 Powstanie leku, tolerancja na leki
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
9  cards
1.2 Białka G, wtórne przekaźniki, wapń
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
10  cards
1.3 Receptory
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
14  cards
1.4 Unerwienie autonomiczne narządów
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
31  cards
1.5 Układ sympatyczny
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
80  cards
1.6 Leki cholinomimetyczne
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
30  cards
1.7 Leki cholinolityczne
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
14  cards
1.8 Receptory nikotynowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
6  cards
1.9 Leki wpływające na złącze nerwowo-mięśniowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
1.10 Autakoidy purynowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
15  cards
1.11 Autakoidy aminowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
19  cards
1.12 Autakoidy gazowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
37  cards
1.13 Autakoidy lipidowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
46  cards
1.14 NLPZ
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
34  cards
1.15 Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
10  cards
1.16 Aspiryna
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
1.17 Leki przeciwpłytkowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
20  cards
1.18 RZS
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
54  cards
1.19 Dna moczanowa
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
24  cards
2. 1 Ogólna organizacja OUN
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
116  cards
2.2 Leki uspokajające i nasenne
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
54  cards
2.3 Neuroleptyki
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
32  cards
2.4 Leki przeciwdepresyjne i stabilizujące nastrój
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
56  cards
2.5 Zespoły otępienne
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
16  cards
2.6 Opioidowe leki przeciwbólowe
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
33  cards
2.7 Zarys farmakologii bólu
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
23  cards
2.8 Podstawy znieczulenia miejscowego
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
15  cards
2.9 Leki znieczulenia miejscowego
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
28  cards
2.10 Zastosowanie kliniczne środków znieczulenia miejscowego
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
17  cards
2.11 Leki znieczulenia ogólnego
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
28  cards
2.12 Zaburzenia czynności elektrycznej OUN
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
100  cards
2.13 Zaburzenia układu pozapiramidowego
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
86  cards
2.14 Alkohol
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
2.15 Psychoanaleptyki i psychodysleptyki
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
34  cards

More about Farmakologia wuzetki

 • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

Farmakologia 3 kolos
 • 26 decks
 • 1239 flashcards
 • 4 learners
Decks: Srodki Odkazajace, Leki Przeciwbakteryjne 1 Nazwy, Leki Przeciwbakteryjne 2 Nazwy, And more!
Farmakologia egzamin 1
 • 26 decks
 • 802 flashcards
 • 1 learners
Decks: 2019, Wspolczulny Stres, Przywspolczulny Relaks, And more!
Farmakologia
 • 19 decks
 • 1267 flashcards
 • 2 learners
Decks: Nslpz, Rzs Dna Moczanowa, Leki Ukladu Cholinergicznego, And more!
Farmakologia Kejti&Kociczka
 • 16 decks
 • 1212 flashcards
 • 21 learners
Decks: Zespoly Otepienne Parkinson Huntington A, Opioidowe Leki Przeciwbolowe, Leki Przeciwdepresyjne Nasenne I Neurole, And more!
Make flashcards