MEDSEM4500 Helsejuss Flashcards

Decks in this Class (7):

 • Legens Rolle Ved Dodsfall
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • Taushetsplikt Opplysningsplikt Meldeplikt
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Generell Juss
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Informasjonsrett Samtykkekompetanse O Hje
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • Bistandsplikt Oppdrag Som Sakkyndig
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Rettspsykiatri Strafferettslig Og Sivilre
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • Ansvarslaere
  12 Cards
  Preview Flashcards