modul 12 gamle sæt

This class was created by Brainscape user Lis Wang. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (21)

Essay opgaver
En 20 arig mand moder i den faell...,
Hr nielsen 62 ar er i kontrolforl...,
Tnm stadieinddeling bruges ved ma...
50  cards
MCQ - Andet
Ved ikke hvor det skal være
18  cards
Behandling/lægemidler
Medicinsk og kirurgisk behandling
54  cards
Billeder
En asiatisk mand pa 57 ar har sym...,
Dette praeparat stammer fra en 25...,
Hvilken histologisk diagnose svar...
113  cards
Biokemi
Hvilken analyse rekvirerer man ve...,
Hvilket af folgende intracellulae...,
Hvilken analyse rekvirerer man ve...
38  cards
Blod (fx anæmi) og lymfe
Hvilken type anaemi far man ved f...,
Ifolge mol berg 1994 er der to lo...,
Hvad er forskellen pa en thrombe ...
18  cards
Cardiovaskulær og pulmonal
hjerte, lunge og kar
57  cards
Celler/væv og patologi generelt
Hvad er en satellitcelle a en tot...,
Ved mikroskopi vurderes mitoser h...,
Follikulaert lymfom er et b celle...
98  cards
Diagnosticering, Screening og biopsi
8 hvilket af nedenstaende udsagn ...,
11 en 75 arig mand i behandling f...,
12 diagnostisk udredning af en 60...
119  cards
IHC og analysemetoder
Diagnostiske metoder: Immunhistokemi (fx markører, farvninger), DNA/gener og analysemetoder (fx PCR og FISH)
69  cards
Led, muskler, bindevæv og knogler
28 ubalancen mellem hvilke faktor...,
Hvad kaldes de tynde kanaler som ...,
Ud af det samlede antal hospitals...
60  cards
lever og galdeveje
Ved intrahepatisk cholestase fors...,
Ved ascites pga cirrose ses som r...,
En patient skal udredes for nyops...
26  cards
Mammae
Hvornar skal der laves sn sentine...,
Ved endokrin anti hormon behandli...,
Hvor lang tid tager det inden man...
54  cards
mave og tarmkanal (GI)
Ved ascites pga af malign sygdom ...,
En 76 arig mand med blod i affori...,
Kolo rectal cancer hvilken form f...
39  cards
Neuro og hud
En 34 arig mand har gentagne epis...,
Antallet af maligne melanomer er ...,
Hvilket af folgende udsagn er for...
15  cards
prævalens oversigt
I lobet af de sidste cirka 60 ar ...,
Rekorden i middellevetid for alle...,
Ud af det samlede antal hospitals...
21  cards
Samfund og individ
Hvad er ikke en medvirkende fakto...,
I hvilken type okonomisk evalueri...,
I lobet af de sidste cirka 60 ar ...
93  cards
Studiedesigns og statistik
53 hvad sker der nar en ny behand...,
54 en hyppig indvending mod studi...,
39 hvilket af nedenstaende sporgs...
68  cards
Sygdomsklassifikation
Hvilken slags cancer, neoplasi osv. er der tale om?
67  cards
Urogenital
Hvor metastaserer prostatacancer ...,
Hvad spreder blaerecancer sig typ...,
En 22 arige mand henvender sig ti...
83  cards
Alle kortsvar samlet
Hvad er carcinoma in situ hvilken...,
Skal klinisk suspekte axillaere l...,
Hvilke patofysiologiske mekanisme...
159  cards

More about
modul 12 gamle sæt

  • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Lis Wang's Modul 12 gamle sæt flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Module 11 & 12 Surgical Techniques
  • 1 decks
  • 46 flashcards
  • 1 learners
Decks: Surgical Teqniques, And more!
Modul 4
  • 43 decks
  • 2053 flashcards
  • 25 learners
Decks: Genetikk, Antiepileptika, Poly Nevropati Og Smerte, And more!
Make Flashcards