Økonomistyring Flashcards

Decks in this Class (11):

 • Kap 3 Inntekter Og Kostnader
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 5 Vurdering Og Behandling Av Anleggsm
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 6 Regnskapsanalyse
  34 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 7 Kostnadsforlopet
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 8 Ettersporsel
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap9 Markedstilpasning
  40 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 10 Kalkulasjon
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 12 Krv Analyser
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 13 Produktvalg
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap14 Budgetering
  70 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 15 Prosjektanalyse
  12 Cards
  Preview Flashcards