Tillväxt och degeneration - del 1 Flashcards

Decks in this Class (22):

 • Transkriptionell Genreglering
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • Post Transkriptionell Genreglering
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • Proteiners Transport Veckning Och Nedbry
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • Proteiners Transport Veckning Och Nedbry
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • Den Sekretoriska Vagen Och Sekretion
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Cellens Kalciumhomoestas
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • G Proteiner Och Cellsignalering
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • Genen
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Introduktion Signalering
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Teratologi
  47 Cards
  Preview Flashcards
 • Teratologi Del 2
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Apoptos Och Nekros
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • Proteoglykaner
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Kvinnliga Genitalia
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • Endocytos Och Lysosomer
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Angiogenes
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Intro Embryologi
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Kortfragor Ht15
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Kortfragor Ht16
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Kortfragor Omtenta Ht16
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • Urogenitalia
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • Kortfragor Vt16
  15 Cards
  Preview Flashcards