Επτάνησα Flashcards Preview

Greece Geography > Επτάνησα > Flashcards

Flashcards in Επτάνησα Deck (58)
Loading flashcards...
1

Άτοκος

1

Αντίπαξοι

2

Λευκάδα

2

Αρκούδι

2

Προβάτι

3

Παξοί

4

Κέρκυρα

4

Ζάκυνθος

4

Ιθάκη

4

Πεταλάς

4

Οξεία

5

Κεφαλονιά

5

Ποντικός

6

Αντικύθηρα

7

Οθωνοί

9

Οθωνοί

11

Δρακονέρα

12

Κεφαλονιά

12

Κάλαμος

13

Καστός

14

Κάλαμος

15

Κύθηρα

16

Βρομώνας

17

Μεγανήσι

19

Αρκούδι

20

Αντίπαξοι

21

Άτοκος

23

Ερεικούσσα

23

Μάκρη

25

Βρομώνας