Οσφυϊκό πλέγμα Flashcards Preview

Ανατομία 1 > Οσφυϊκό πλέγμα > Flashcards

Flashcards in Οσφυϊκό πλέγμα Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

Τι είναι το οσφυϊκό πλέγμα και πώς σχηματίζεται;

A

Είναι ένα δίκτυο νευρικών ινών που νευρώνουν το δέρμα και τους μύες του κάτω άκρου. Βρίσκεται στην οσφυϊκή περιοχή, μέσα στον λαγοψοΐτη.
Σχηματίζεται από τις πρόσθιες ρίζες των νωτιαίων νεύρων Ο1-Ο4

2
Q

Ποια νεύρα δίνει το οσφυϊκό πλέγμα;

A

Μας δίνει 6 νεύρα, εκ των οποίων εμείς θα ασχοληθούμε με 2, το μηριαίο και το θυροειδές. Το οσφυϊκό πλέγμα έχει εκτεταμένη αισθητική κατανομή

3
Q

Τι νευρώνει κινητικά και αισθητικά το μηριαίο νεύρο (Ο2-Ο4);

A

Κινητικά:Μύες του πρόσθιου ισχίου (λαγόνιος, κτενίτης, ραπτικός, τετρακέφαλος μηριαίος)
Αισθητικά:Δέρμα πρόσθιου ισχίου και έσω κνήμης

4
Q

Λειτουργία θυροειδούς νεύρου

A

Κινητικά:Μυές έσω ισχίου (προσαγωγοί, έξω θυροειδής και ισχνός)

5
Q
Από ποιο νεύρο νευρώνονται τα εξής
α)Γεννητικά όργανα
β)Προσαγωγοί
γ)Έξω ισχίο
δ)Πρόσθιο ισχίο- τετρακέφαλοι
A

α)Αιδιομηρικό
β)θυροειδές
γ)Έξω μυοδερματικό
δ)Μηριαίο

6
Q

Πού βρίσκεται το ιερό πλέγμα και πώς σχηματίζεται;

A

Βρίσκεται στην επιφάνεια του οπίσθιου πυελικού τοιχώματος, μπροστά από τον πυραμοειδή μυ. Σχηματίζεται από την πρόσθια ρίζα των νεύρων Ο4-Ι4

7
Q

Ποιες οι διακλαδώσεις του ιερού πλέγματος;

A

Οι πρόσθιες ρίζες διακλαδίζονται σε ορισμένες δεσμίδες. Αυτές συνδυάζονται ώστε να δώσουν τα 5 κύρια περιφερικά νεύρα του ιερού πλέγματος

8
Q

Ποια τα νεύρα του οσφυϊκού πλέγματος;

A

1) Λαγονοϋπογάστριο
2) Λαγονοβουβωνικό
3) Αιδιομηρικό
4) Έξω μηροδερματικό
5) Μηριαίο
6) Θυροειδές

9
Q

Ποια τα νεύρα του ιερού πλέγματος;

A

1) ‘Ανω γλουτιαίο
2) Κάτω γλουτιαίο
3) Ισχιακό
4) Οπίσθιο μυοδερματικό
5) Αιδιϊκό

10
Q

Πού εντοπίζεται το ιερό πλέγμα;

A

Μπροστά από τον απιοειδή μυ