Лекарства Flashcards Preview

Фармакология > Лекарства > Flashcards

Flashcards in Лекарства Deck (37)
Loading flashcards...
1

Hydroxyzine

-анксиолитик, антихистамин, антиеметик
-прилага се при пациенти с предишна злоупотреба с бензодиазепини
-нарушава координацията, сънливост, главоболие

2

Meprobamate

-седативен ефект
-при неврози
-зависимост при дълга употреба

3

Buspirone

-антидепресан с аксиолитична активност
-повишава нивото на Ser, чрез стимулация на 5НТ1 рец. в мозъка
-не създава адикция
-главоболие, нервност, седация

4

Etifoxine

-анксиолитик, антиконвулсант
-различна мишето от бензо
-не причинява седация
-може да причини остро чернодробно увреждане

5

Alprazolam

-анксиолитик и слаб антидепресант
-средно дълго действащ - 10-20 часа
-депресия и паника
-физическа зависимост - гърчове при внезапно спиране
-метаболизира се от CYP

6

Temazapem

-при често будене нощем
-кратковременно лечение на инсомния
-анксиолитик, антиконвулсант, миорелаксант

7

Triazolam

-за улесняване на заспиването
-при тежка инсомния
-зависимост и абстинентен синдорм с парестезии, нарушено виждане, гадене, липса на апетит

8

Flunitrazepam

-клубна дрога
-действа ок. 8 часа
-при хронична инсомния и въвеждане в анестезия

9

Zolpidem

-NBRA
-няма НЛР на бензодиазепини
-може да се използва по-дълго време
-не влияе върху фазите на съня
-ефект ок. 5 часа
-метаболизира се от CYP (инд/инх)
НЛР: кошмари, раздразнителност, антероградна амнезия, проблеми в СЧТ, главоболие, замаяност
-t1/2 - 2-3 часа

10

Zaleplon

NBRA
-по-бързо се елиминира от Zolpidem
-t1/2 - 1 час
-по-малко НЛР върху психомоторната и когнитивна дейност

11

Zopiclone

NBRA
-за крактовременно лечение
НЛР: гадене, анорекция, повръщане, горчив или метален вкус в устата
-да не се използва от наркомани
-ефектът му се потенцира от бензота, алкохол и др. ЦНС-депресанти

12

Eszopiclone

NBRA
-лявовъртяш Zopiclone
-улеснява заспиването
-по-слаби антихолинергични НЛР то Zopiclone
-възможни са тежки алергични реакции
-противопоказен при чернодробни, белодробни и психични болести
-ефектът трае до 6 месеца след лечението
- доза: начална 2 мг РО, преди лягане, обичайна доза 3мг

13

Ramelteon

-селективен агонист на МТ1 и МТ2 мелатонинови рецептори
-намалява времето за заспиване
-подобрява общата продължителност на съня
-не създава зависимост
-замаяност умора, суицидни мисли
-може да повиши нивата на пролактин

14

Phenobarbital

-антиепилептик (фениловия радикал)
-с продължително действие
-може и при статус епилептикус
-възможна хиперплазия на венците

15

Phenytoin

-блокира волтаж-зависими Na-канали
-антиконвулсант - при генерализирани тонично-клонични и фокални кортикални гърчове
-антиаритмично действие (при индуцирана от дигиталисови гликозиди аритмия)
-нелинейна кинетика, висока ст. на свързване с плазмени протеини (измества кумарини и салицилати)
-индуктор и самоиндуктор
-хепатотоксичност, хипергликемия (потиска секр. на инсулин)
-при предозиране - нистагъм, атаксия, летаргия

16

Ethosuximide

-блокира Т и L -тип Ca-канали
-ефективен само за абсанси (petit mal)

17

Diazepam

-бензодиазепин
-прилага се I.V.
-има и ректални форми при тонично-клонични гърчове

18

Clonazepam

-бензодиазепин
-за психомоторна епилепсия
-при grand, petit mal

19

Carbamazepine

-блокира Na-канали
-намалява пропагацията на импулси и спира зараждането на нови импулси
-има два активни метаболити - епоксидният е канцерогенен
-тонично-клонични и парциални гърчове
-при шизофрения, невралгии на тригеминуса и биполярно разстройство
-самоиндуктор
-ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ПРИ ПАЦИЕНТИ С АБСАНСИ , УВЕЛИАВА ЧЕСТОТАТА

20

Oxcarbazepine

-предлекарство
-за парциални гърчове
-по-слаб индуктор от Carbamazepine

21

Gabapentin, Pregabaline

-габапентиноиди - аналози на GABA
-инхибитори на алфа2делта субединицата на волтаж-зависими Na-канали
-влияят на транспорта на Ca-канали
-парциални гърчове, невропатии, постхерпетични невралгии
-Pregabalin е анксиолитик
-атаксия, сомнолентност, нистагъм, обриви, повишено тегло, повръщане, нарушено зрение, тремор, нарушен говор

22

Valproic acid

-инхибира GABA-трансаминазата
-много добър антиконвулсант
-още при мания и биполярна психоза
-НЛР: седация, тремор, атаксия, СЧТ нарушения, тромбоцитопения
-РЕПРОДУКТИВНА ТОКСИЧНОСТ И ТЕРАТОГЕНЕН ЕФЕКТ

23

Lamotrigine

-блокира Na-канали
-блокира и всички типове Са-канали
-блокира отделянето на глутамат в лимбичната област
-при деца със синдром на Ленокс-Гасто
НЛР: лесно уморяемост, атаксия, замъглено виждане, паметни и когнитивни нарушения

24

Lacosamide

-нов антиконвулсант
-допълнително лечение на парциални гърчове
-влияе на бавното инактивиране на Na-канали, без да засяга бързото
-повлияава само невроните които са деполяризирани за дълъг период от време
-бърза, почти 100% резорбция от СЧТ
НЛР: замаяност, атаксия, повръщане, диплопия

25

Levetiracetam

-за монотерапия на парциални гърчове
-инхибира активираните Ca-канали
НЛР: сънливост, умора, главоболие, замайване

26

Retigabine

-парциални гърчове
-активира К-канали в мозъка
-ретенция на урината, отпадналост, объркване, неясна реч

27

Topiramate

-волтаж зависими Ca-канали, GABA-рецептори, каинат/AMPA-рецептори
-първа линия за парциални гърчове
-уморяемост, диария, уролитиаза

28

Vigabatrine

-синтетичен дериват на GABA
-S-изомерът е активен
-антиконвулсант
-като допълнително средство за комплексни парциални гърчове

29

Rasagiline

-инхибитор на МАО-В - селективно и необратимо
-невропротективен ефект - увеличава антиоксидантните в мозъка, протектира от невротоксични влияния на глутамат и бета амилоидния протеин
-не се метаболизира до amphetamine i methamphetamine като Selegiline => не предизвиква инсомния
-5 Пъти по-силен от Selegiline

30

Morphine

капа-опиоиден агонист
-аналгезия (променя перцепцията за болката - не е неприятна, но се усеща)
-еуфория
-потиска дишането (понижава чувствителността на центъра на дишането за СО2)
-потиска кашличния рефлекс
-миоза (pinpoint pupil - за засичане на пристрастени към морфин)
-повръщане (директно активира trigger zone)
-антидиарично действие (повишата тонуса на сфинктерите и гладката мускулатура, причинява запек, контрахира жлъчния мехур и сфинктер)
-повишава вътречерепното налягане
-отделя хистамин от мастоцити (уртикария, потене, вазодилатация, бронхоконстрикция)
-усилва секрецията на хормон на растежа, пролактин и антидиуретичен хормон - уринарна ретенция)
-удължава втора фаза на раждане (понижава силата, продължителността и честотата на маточните контракции)