Тест Flashcards Preview

История > Тест > Flashcards

Flashcards in Тест Deck (21)
Loading flashcards...
1

1545

Тридентски събор от Павел 3 (осъждане на ереси)

2

1581

Обединени провинции

3

1588

Великата армада(Испания vs Англия)

4

24 август 1572

Вартоломеева нощ

5

1598

Нантски едикт(религиозна толерантност)

6

1618-1648

30 годишна война.Завършва с Вестфалският

7

1653

Кромуел става уорд-протектор

8

1648

Вестфалски мирен договор

9

1555

Аугсбургски мир

10

1648

Вестфалски мирен договор

11

1683

Мехмед vs Виена и Ян

12

1686

Второ търновско

13

1688

Чипровско

14

1689

Карпош

15

1649

Убиват чарлс 1 стюарт

16

1688

Славна революция (гонят джеймс 2 и Вилхелм орански идва)

17

18 април 1775

Война за независимост

18

14 юли 1789

Бастилията

19

1750-1850

Индустриална революция в Англия

20

20 април 1876

Априлско въстание

21

3 март 1878

Освобождение на България