אובדן דם אקוטי Flashcards Preview

פנימית - איתמר > אובדן דם אקוטי > Flashcards

Flashcards in אובדן דם אקוטי Deck (21):
1

כללי

ממצאי דם בבית חזה:
אריתרופגוציטוזיס אומר שעברו מס' שעות
בילרובין – המשמעות היא שעברו 24
המוסידרין – המשמעות היא שעברו 24

נפח הדם מהווה 6-8% ממשקל הגוף:
כלב השוקל 25 ק"ג יכול לתרום עד חצי ליטר ללא ס"ק
אובדן דם אקוטי של 20% יוביל לסימני CVS
אובדן שם של 30-40% יוביל לסימני הלם תת נפחי
אובדן של 50% יוביל לרוב למוות

חלבון הוא מדד טוב יותר לאובדן דם מאשר המטוקריט (בגלל כיווץ הטחול)
ההמטוקריט יורד משמעותית רק 12-24 שעות לאח הדימום ומגיע לשפל לאחר 48-72

החלבון ורגנרציה מתחילים להשתקם תוך 2-3 יום.
חלבון נורמלי לאחר 5-7 יום
המטוקריט לאחר2-4 שבועות

במידה ובחתול שמגיע עם דימום טראומתי לא נצפית תגובה רגנרטיבית טובה, בישראל יש לחשוד בנגיעות ב- FIV )ובחו"ל ב- FeLV (.

2

מנות דם

דם מלא:
טרי או מקורר (עד 40 יום
מכיל טסיות-לא פעילות במקורר
המטוקריט - בכלב 45% , בחתול 35%

packed cells תרכיז תאים
המטוקריט 80%

3

התאמת דם

בכלב רצוי לבצע crossmatching למרות שנוגדנים טבעיים נדירים וחלשים
A-בחתולים חייבים לבצע התאמה - פרט לסיאמים-כולםA

בכל חתולי B יש רמה גבוהה של נוגדנים חזקים אנטי A
וב- 30% מחתולי A יש רמה גבוהה של נוגדנים
Bאנטי

4

מתן דם

קצב מתן:
דם מלא – עד 22ml/kg/hr
תרכיז RBC – עד 10ml/kg/hr
רצוי מאוד להתחיל בקצב איטי יותר לכחצי שעה ולהעריך TPR
אנטיהיסט' וסטרואידים - לא הוכחה יעילותם ועדיף להימנע אם אפשר

כמות דם נדרשת ]מ"ל[ =
(%)רצויה PCV עליית X 90 X (ג"ק) מקבל BW (%) /תורם PCV
בחתול מחליפים את הקבוע 90 ב66

5

קבוצות דם בכלבים-
מערכתA

15 קבוצוד דם ידועות בכלב
7 קבוצות
1-8 ללא2
סיווג עושים רק ל-1.1, 1.2, 3, 4, 5, 7
קיט מסחרי רק ל1.1 שהוא הכי אנטיגני בכלבים

מערכת A
– קבוצת 1.1 , 1.2 , 1.3 – מערכת זו כוללת 3 פקטורים, 4 אללים ) 1.1 , 1.2 , 1.3 , null ,) 4
פנוטיפים. ההעברה היא אוטוזומלית דומיננטית, כשסדר הדומיננטיות הוא – null < 1.3 < 1.2 < 1.1

כלב יכול להיות 1.1/1.1
)הומוזיגוט( או 1.1/1.2 )הטרוזיגוט(, ובשני המקרים הפנוטיפ הוא 1.1

יש קרוס ראקציה - נוגדני 1.3
יגיבו גם עם 1.1 1.2
1.3 לא נבד ושכיחותו לא ידועה
שכיחות 1.1-45%

בכלבים לא תוארה הופעת נוגדנים טבעיים כנגד 1.1 , 1.2 , כלומר – עירוי ראשון לא יגרום לתגובה
חשיפה חוזרת תביא להמוליזה קשה וסילוק תוך12ש

אידאלית כלב תורם יהיה שלילי ל-1.1 1.2
בפועל בודקים רק1.1

Neonatal Isoerrthrolysis ( NI
נפוץ יותר בסוסים
מעבר של המוליזינים של האם לגורים
לרוב נקבה שלילית ל1.1 שהורבעה עם זכר חיובי ושעברה חשיפה בעבר
תמותה קשה בשגר

המחלה הזו חשובה במיוחד בחתולים כי להם יש באופן טבעי נוגנדים נגד קבוצת הדם שהם שליליים אליהם


6

מערכת-B
אנטיגן DEA3

פקטור יחיד ו 2 פנוטיפים – פנוטיפ DEA-3 ו- nu
נוגדנים טבעיים ב20% מהכלבים השליליים
שכיחות גבוהה ביפנים וגרייהאונד - לעשותהתאמה!

7

מערכת C
DEA4

פקטור יחיד, 2 פנוטיפים – DEA-4 ו- nu
ללא נוגדנים טבעיים
שכיחות של כמעט 100 בארהב ולכן חשיבות נמוכה
לא גרם להמוליזה או אגלוטינציה

8

מערכת D
DEA5

פקטור בודד ו- 2 פנוטיפים DEA-5 ו- null
נוגדנים חלשים אבל קיימים נוגדנים טבעיים

9

מערכת F
DEA6

פקטור בודד ושני פנוטיפים – DEA-6 , null
שכיחות של 100 ולכן ללא משמעות קלינית

10

מערכת TR-
DEA7

כוללת 2 אנטיגנים ו- 3 פנוטיפים
– Tr , O , null :
TR>O>null

האנטיגן TR מיוצר במקום אחר ונסך לאריטרוציט
שכיחות נוגדניםטבעיים 20-25 והם לרוב לא המוליטים
דומה לאנטיגן בקטריאלי

שכיחות באוכלוסיה 40-45

הראגנט המסחרי מזהה רק את האנטיגן Tr ולפיכך כלבים
שליליים ל- Tr כוללים את הפנוטיפ O ו- null .

ייתכן NI עם קבוצה זו

11

מערכת HE
DEA8

מערכת הכוללת אנטיגן יחיד ו- 2 פנוטיפים. שכיחותו באוכ' הכללית בארה"ב
– 40-45% . לא קיים אנטיסרום מסחרי, ואכן חשיבותו אינו ברורה

12

יפנים

מיקרוציטוזיס בשכיחות גבוהה.
K וגלוטמאט גבוהים

תוארה קבוצת דם )ללא שם( המורכבת Ag
הקשורים להמטוזידים )גנגליוזידים( ממבראנליים

אנטיגן אחד כולל NAN
N ACETYL NEURAMINIC ACID
אנטיגן שני NGN
N GLYCOLYL NEURAMINIC ACID

כלבים בחיוביים לNAN
מראים איזונוגדנים כנגדNGN

גזעים יםנים מזויימים כמו שיבא אינו וספנייל יפני בעלי סוג דם NGN

עוד קבוצה שתוארה ביפן:
מורכבת מהאנטיגנים D1,D2
בעלת הפנוטיפים D1, D2, D1D2
האנטיסרום אנטיD1
זהה לאנטיסרום אנטי DEA3

עירויי דם בין קבוצות הD הביאו לתגובות המוליטיות קשות

13

התורם האוניברסלי בכלבים

שלילי ל:
DEA 1.1, 1.2
DEA7 (Tr)
DEA3

14

קבוצות דם בחתולים

קיימים נוגדנים טבעיים ולכן אין תורם אוניברסלי. חייבים לבצע התאמה - מתן דם לא מתאים עלול להסתיים במוות
גם מל אחד יכול להשרות המוליזה קשה והלם אנפילקטי

15

מערכתAB

2 אנטיגנים ו- 3 פנוטיפים – A , B , AB : A הוא נפוץ, B פחות נפוץ ו- AB נדיר

גנוטיפים aa , ab – מראים פנוטיפ A
־ גנוטיפ bb – מראה פנוטיפ B
־ חתולים בעלי פנוטיפ AB אינם תוצאה של קודומיננטיות או כימריזם, אלא הם נולדים כנראה
כתוצאה מהכלאות מסובכים בין חתולי B ו- AB .

בארץ:
)סקר ב- 242 חתולים, 2010 : A – 73% , B – 14.5% , AB – 12.8%
הכי הרבה AB בעולם


זהות האנטיגן ב- RBC בחתול נקבעת ע"פ הרכב החומצה הסיאלית בגנגליוזידים הממברנליים:
־ חתולים בעלי סוג דם A מכילים NGN בגנגליוזיד,
־ חתולים בעלי סוג דם B מכילים NAN בנגליוזיד

מחתולים AB עוברים אגלוטינציה עם אנטיסרום אנטי- A וגם עם אנטיסרום אנטי- B

אנטיסרום מסחרי אנטי- A מופק מחתולים בעלי סוג דם B .
נמצא שהלקטין של הפטרייה triticum vulgaris גורם לאגלוטינציה חזקה של
כדוריות B ולכן הוא מצוי בשימוש מסחרי במקום אנטי-סרום אנטי- B

לכל החתולים B יש רמה גבוהה של נוגדנים טבעיים נגד Ag A. נוגדנים אלו הם המוליזינים חזקים מסוג
IgM ואכן – 1ml דם A הניתן לחתול B גורם להמוליזה קשה ומהירה ולמוות

חתולים בעלי סוג דם AB אינם מראים איזונוגדנים נגד אנטיגן A או B. מתן דם לא מתאים לחתולי AB
עלול להוביל להמוליזה של דם המקבל ע"י הפלסמה של התורם

הבעיה של NI שכיחה יותר בחתולים, ונובעת מזיווג אב בעל סוג דם A עם נקבה בעלת סוג דם B. מכיוון
ש- A דומיננטי על B לפחות חלק מהשגר יהיה בעל סוג דם A . גורים יונקים סופגים עם הקולסטרום רמה
גבוהה של המוליזינים אנטי- A המביאים להמוליזה אינטראווסקולרית ומוות

16

Crossmatching

Major match –
התאמת RBC מהתורם לפלסמה של המקבל. מכיוון שכאן קיים הסיכון העיקרי )המוליזה,
תגובה אנפילקטית( מבחן זה נקרא המבחן העיקרי.

Minor match –
התאמת RBC של המקבל עם פלסמה של התורם )לרב כמות הפלסמה היא קטנה במנה(:
בחתול מבחן זה תמיד קריטי; בכלבים יש לו חשיבות במידה והיסטורית התורם לא ידועה או שקיבל בעבר
עירוי. כמו כן יש שכיחות נמוכה של נוגדנים טבעיים

עקרונות:
הפרדה לפלזמה ואריתרוציטים, שטיפה בסיילייןוסרכוז X3
ערבוב נפחים זהיםת בודקים להמוליזה ואגלוטינציה
עושים גם ביקורת-התורם עם עצמו-לשלילת אוטואגלוטינציה בעקבות IMHA
סולם הערכה 0-4

17

תנאים לתרומה

בוגרים בריאים. בכלב-מעל25קג
בחתול-מעל4קג
אידאלית-לאחר סריקה סרולוגית או PCR למחלות מדבקות
מחוסנות
תרומה שלא תעלה על תדירות של אחת לשלושה שבועות

18

איסוף דם

הכנת התורם:
בדיקה פיזיקלית וספירת דם מלאה ומבדלת - לפחות לויקוציטים
גבוה מדי-דלקת נמוך-בבזיה
לא אנמית PCV מעל ארבעים בכלב ושלושים בחתול
טסיות תקינות
אם לא רגוע מספיק אפשר לטשטש
חיטוי כירורגי
מתן נוזלים להשלמת התרומה
אנטיקואגולנטים לתרומה:
הפארין או טריסודיום ציטראט-לשימוש מיידי
ACD לתאי דם אדומים יחס 1:7 20יום
CPDA1-CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE ADENOSINE
יחס1:9 21יום

מנה מלאה 450 מל

19

קומפוננטות דם

דם מלא טרי:
מכיל את כל המרכיבים במצב פעיל
מינון –
22ml/kg/h

דם מלא מקורר
ניתן לשמור בקירור למשך 30d בכלב ו- 35d בחתול. אולם, לאחר 3d טסיות הדם אינם
פעילות, לאחר 6h פקטורי הקרישה אינם פעילים

תרכיז RBC
יעיל בחיות אנמיות מאוד – PCV 80% .
מינון – 10ml/kg/h לפי הצורך.

פלסמה טרייה FP או פלסמה טרייה קפואה FF
פרדת הפלסמה תוך 6h
מלקיחת הדם )מאפשר שימור של פעילות פקטורי הקרישה!!!!!!!(. כשהיא קפואה – טובה למשך שנה
אינדיקציות: המופיליה B , הרעלת נוגדי קרישה )אנטי-קואגולנטים(,
קואגולופתיות תלויות ויטמין K )דבון רקס, שנאוצר ענק – בעיות ספיגה(, DI

מעל 6 שעתו - פקטור8 יורד ב20%

פלסמה מועשרת בטסיות platelet rich plasma ( PR
לא פרקטי

Cryoprecipitate – מכינים ע"י המסה איטית של פלסמה טרייה קפואה בטמפ' 1-6 מ"צ ואז סרכוז של
הנוזל: הפלסמה המופרדת היא פלסמה 'רגילה'; החומר הממוצה )קריופרציפיטאט( עשיר בפקטורים VIII ,
XIII , פיברינוגן, פיברונקטין, vWF

20

מתן

קצב מתן –
־ ראשוני איטי – 0.25ml/kg/h למשך 15-30min )כתלות במצב החיה(
־ אם אין תגובות לא רצויות לאחר 30min – ניתן להעלות את קצב העירוי ל- 22ml/kg/h

רצוי לסיים את העירוי תוך 4h

אנטיהיסטמין – ניתן 15-30min לפני מתן דם, דיפנהידראמי

עדיף להימנע אלא אם מהווה חלק מהטיפול
־ כדאי לתת במידה וצפויה תגובה חיסונית

21

תגובות לא רצויות

תגובות המוליטיות אקוטיות:
בחתולים עקב אי-התאמת A ל- B
בכלבים שעברו עירור קודם ) 48h ומעלה מהעירוי( או לעתים רחוקות עקב נוגדנים טבעיים
התגגובות הללו מחסלות את המנה תוך שעות בודדות עד מס' ימים וגורמים לסימנים המטולוגיים:
 המוליזה מהירה – בחתולים אינטראווסקולרית, בכלבים אינטרא+אקסטראווסקולרית
 המוגלובינמיה, המוגלובינוריה, בילירובינמיה, בילירובינוריה

כשל כליות אנאורי AKI בעקבות המוגלובין חופשי בכליות
חום
אורטיקריה
זיהום
– טרומבוציטופניה ופטכיות, 5-8d מהעירוי, עקב הרס חיסוני של טסיות דם
היפרוולמיה
הפוקלצמיה-ציטראט
הפרקלמיה-דליפה מהכדוריות