אמבריולוגיה Flashcards Preview

Human Anatomy and Physiology > אמבריולוגיה > Flashcards

Flashcards in אמבריולוגיה Deck (38)
Loading flashcards...
1
Q

מהי מורפוגנזה?

A

התארגנות תאים לאיבר/רקמה מגדרת

2
Q

מהי אונטוגנזה?

A

תפתחות עובר שמחקה את התפתחות המין

3
Q

איך נקראת התקופה בין ההפריה עד להופעת ניצני איברים -סביב שבוע 8

A

אמבריו

4
Q

איך נקראת התקופה בעובר אחרי שלב האמבריו?

A

פיטוס

5
Q

מהו המונח המגדיר את השלב בו נמצא העובר?

A

Carnegie stages

6
Q

מהן שתי תנועות התאים ברחם?

A
  1. תנועה של תא זרע אל הביצית

2. תנועה של תא מופרה אל הרחם

7
Q

איך נקרא התהליך בו תא הזרע עובר אין-אקטיבציה והופך לבעל יכולת להפרות?

A

קפסיטציה

8
Q

מהי קפטיסציה?

A

תהליך בו תא הזרע עובר אינאקטיבציה והופך להיות בעל יכולת הפרייה עם הביצית

9
Q

כמה כרומוזומים יש בביצית לפני ההפריה?

A

2N

10
Q

מתי הופך הגרעין הנקבי מדיפלואידי להפלואידי?

A

לאכר כניסת הגרעין הזכרי

11
Q

מתי הגרעין של הביצית עובר מיוזה שניה?

A

כשתא הזרע נכנס אליה

12
Q

?כיצד נקרא הגרעין המופרה

A

זיגוטה

13
Q

איך מונעים מצב שבו כמה זרעים יפרו ביצית אחת?

A

אחרי שתא זרע נכנס אל הביצית היא עוברת שינוי במבנה המרחבי כך שתאי זרע לא יוכלו לזהות אותו

14
Q

מאיזה תא מין זרע או ביצית נקבל את המיטוכונדריות?

A

רק מהביצית

15
Q

לאיזה שלב חלוקה דומות ההתלמות, מיוזה או מיטוזה?

A

מיטוזה קלאסית

16
Q

איך נקרא תהליך המיטוזה של הביצית המופרית? (הזיגוטה)

A

התלמות

17
Q

איך נקרא תא בת של תא זיגוטה?

A

בלסטומר

18
Q

מה מקבלים בסוף ההתלמות?

A

בלסטוציסט

19
Q

מהי צורת הבלסטוציסט?

A

כדור תאים עגול

20
Q

מי מספק את המזון לעובר בעת התפתחותו ברחם?

A

השלייה

21
Q

מה מספק את האנרגיה לחלוקה בתא הביצית?

A

החלמון

22
Q

מה קורה לרמת החלמון בעת ההתלמות?

A

הולכת ויורדת

23
Q

מהי כמות התאים המקסימלית שנוצרים לפני תום החלוקה?

A

8

24
Q

אחרי שנקבל 8 תאים תהיה הפסקה בחלוקה, ואיזה תהליך יתחיל?

A

תהליך דחיסה- compaction

25
Q

איך נקרא המבנה הראשוני לאחר הפסקת החלוקה?

A

morulla
“תותית”
(ומילעל)

26
Q

כיצד נקרא המבנה בו התאים מסתדרים בהיקף של המורולה?

A

טרופובלסטים

27
Q

מהם טרופובלסטים?

A

תאים היקפיים שיוצרים מוצא לשילייה

28
Q

איך נקראים התאים בתוך הבלסטוציסטים?

A

INNER CELL MASS

29
Q

למה מתיימנים התאים הפנימיים בבלסטוציסט?

A

לכל תאי העובר,

לא רק לשיליה כמו התאים ההיקפיים (טרופובלסטים)

30
Q

מהם הטרופובלסטים

A

התאים ההיקפיים בתוך הבלסטוציסט

31
Q

מהו הבלסטוזיסט?

A

התוצר של ההתלמות

32
Q

מהי הזיגוטה?

A

תוצר הפריה של ביצית ותא זרע

33
Q

כיצד נקרא המבנה בסוף החלוקה של הזיגוטה?

A

מורולה

34
Q

מהו מסלול ההפרייה עד לכניסת העובר לרחם?

A

1.הפריה
2.זיגוטה
2.בסלטומר
3.בלסטוציסט
4.יציאה ממעטפת הבלסטוציסט
ה-ZP
כשהעובר בן כ100 ימים

35
Q

למה מיועדת הZP?

A

למניעת ההשתרשות של הבלסטוציסט מחוץ לרחם

36
Q

מהם הסינסיטיו טרופובלסטים?

A

תאי ענק, מאוד פעילים ופולשנים משחררים פרוטאזות רבות שמאפשרות לעובר לחדור עוד לקיר הרחם

37
Q

מהו שלב הגסטרולציה?

A

השלב שאחריו יווצרו תאי המוצא לכל רקמות הגו,

שבוע שלישי להתפתחות

38
Q

מהם טיפוסי הרקמה בעובר?

A

אקטודרם, מזודרם, אנדודרם