המוח Flashcards Preview

Human Anatomy and Physiology > המוח > Flashcards

Flashcards in המוח Deck (11)
Loading flashcards...
1
Q

מהם שלושת חלקי המוח

A

cerebrum, brain stem. cerebellum

2
Q

איזה חלק במוח אחראי על הפעולות האוטומטיות?

A

Brain Stem

3
Q

איך נקרא איזור הבקרה הראשי במוח

A

Hypothalamus

4
Q

מהו ה

Hypothalamus

A

איזור הבקרה הראשי במוח

5
Q

איפה במוח ממוקם איזור הבקרה הראשי

A

באיזורים הנמוכים של המוח

6
Q

איזה איזור במוח אחראי על ניתוח ובקרה של מידע?

A

החלק העליון של המוח

7
Q

איזה איזור במוח אחראי על ביצוע פעולות?

A

החל התחתון של המוח

8
Q

כמה חושים כלליים יש?

A

4

9
Q

מהם ארבעת החושים הכלליים?

A

כאב, שינויים בטמפרטורה, שינויים במרחב ובתנועה ושינויים בריכוז מלחים וגלוקוז וחומרים כימיים נוספים

10
Q

מדוע 4 חושים נקראים “כללים”?

A

כי אין להם איבר אחד שאחראי עליהם

11
Q

כמה עצבים ראשיים יש במוח?

A

12