חומצה בסיס Flashcards Preview

ביוכימיה > חומצה בסיס > Flashcards

Flashcards in חומצה בסיס Deck (15):
1

PH
תקין של הדם?

7.35-7.45

2

מה זה מערכת קרבונאט-ביקרבונאט?

ביקרבונאט משמש בופר בדם

חלק מה
CO2
שנוצר בתהליכים קטבולים בתאים מתמוסס בפלזמה
בעזרת
carbonic anhydrase
נקשר למים
ויוצר חומצה קרבונית שיכול להתפרק למימן וביקרבונאט

CO2 + H2O = H2CO3 = H + HCO3

3

איך פועל ביקרבונאט כשה
PH נמוך

אז HCO3
קושר את ה
H
ונוצר
H2CO3
שהופך חזרה ל
CO2 + H2O

CO2
משתחרר דרך מערכת הנשימה

4

מה קורה כש
PH
גבוהה
כלומר יש מעט מימנים?

אז
H2CO3
מתפרק לביקרבונאט + H

5

אילו בדיקות מעבדה מבצעים למאזן חומצה-בסיס?

א. לחץ חלקי של פחמן דו חמצני בדם ורידי
ב. PH
בדם עורקי
ג. HCO3

6

מה קורה בחמצת מטבולית?

רמה גבוהה של מימנים = PH נמוך

HCO3 + H >> H2CO3 >> H20 + CO2

אז
CO2
מצטבר בדם >>
הגברת נשימה כדי לפלוט אותו

רמת ביקרבונאט יורדת
טיפול = ביקרבונאט

7

ממה נגרמת חמצת מטבולית?

מאמץ גופני מוגזם
שלשול - אובדן של ביקרבונאט
פגיעת כליה

8

מה קורה בבססת מטבולית?

רמה נמוכה של מימנים

H20 + CO2 >> H2CO3 >> HCO3 + H

קצב הנשימה יואט בתגובה כדי לא לאבד יותר מדי פחמן דו חמצני

9

גורמים לבססת מטבולית?

הקאות - מאבדים
HCL
הפרשה מוגברת של מימן בכליות
תרופות בסיסיות

10

מה קורה בחמצת נשימתית?

בעיה בתפקוד הריאות מובילה לירידה בסילוק
CO2
שעולה בדם
אז

בתגובה הכליות מפרישות יותר מימן
ומופעלים בופרים אחרים כמו חלבונים לקטאטט, המוגלובין

11

מה קורה בבססת נשימתית

יש נשימות מהירות מדי וסילוק מוגבר של
CO2 >>

מימנים יורדים בדם
מופעלים בופרים אחרים
ופינוי מוגבר בכליות

12

CO2 + HCO3
בחמצת נשימתית?

CO2 עולה
HCO3 נורמלי

13

CO2 + HCO3
בבססת נשימתית?

CO2 יורד
HCO3 נורמלי

14

CO2 + HCO3
בחמצת מטבולית?

CO2 נורמלי
HCO3 יורד

15

CO2 + HCO3
בבססת מטבולית?

CO2 נורמלי
HCO3 עולה