עדין עטין Flashcards Preview

חיות משק סמסטר א > עדין עטין > Flashcards

Flashcards in עדין עטין Deck (41):
1

מתי יכולים להופיע נגיעות תוך עטינית?

בכל שלב בחיי הפרה ואפילו בעגלות

2

תקופות בהן יש רגישות לקוליפורמים

יובש והמלטה

3

דלקת עטין מאפייני הקומפלס

רב גורמית
השכיחה ביותר בישראל
מחלת ייצור - כלכלית מאוד-
ההפסד העיקרי 62% הוא מירידה בחלב!

4

תאים סומטים בחלב
מה הם כוללים?

תאי דם לבנים - נויטרופילים בעיקר
מקרופגים ולימפוציטים

עטין נגוע 90%
עטין לא נגוע וסטס נמוך מ100: 50%

תאים אפיתליאלים - משלים את הקודמים

תאים סומטים הם חלק מהתגובה החיסונית הלא ספציפית - מהווים מדד לבריאות העטין ברמת הרבע, הפרה והעדר.

5

ספי סת"ס בעטין בריא

עד 100 במכירות
150 בפרות
מעל 200 - סף עליון לחשד סביר לנגיעות תוך עטינית
עד 200 לא ראו הפסדים בתנובת חלב

6

השוואה בין מספרי תחלובה וייצור חלב ולפי סתס

הפער בין ייצור החלב בין פחות/יותר מ200 בכל תחלובה
הולך ועולה ככל שעולה התחלובה

7

הגורם החיידקי המשפיע ביותר על סתס ועל תנובת חלב

סטפ אגלקטיה פגע הכי הרבה בחלב

פרות לא נגועות עם רמת סתס הכי נמוכה ותנובה הכי גבוהה

8

תמחור החלב ליצרן

עד 200 - פרס
200-300 מטרה
קנסות בעד 400 - שתי דרגות
מעל 400 לא מתקבל

9

פתולוגיות של ליגנמטים בעטין

כשהכל תקין צריך להיות עד העקב - ככל שנמוך יהיו יותר דלקות עטין

קרע של ליגמנט מדיאלי: בידור עטין לצדדים

קרע לטרלי ומדיאני - נפילה מתחת לעקב

קרע לטרלי עמוק קדמי - נפיחות בקדמת העטין

כל אלה יעלו סיכוי לדלקת עטין ובצקת עטין

10

תפקיד הקרטין המופרש ע"י תאי אפיתל בפטמה

1. אטימה פיזית של פתח העטין
2. אפקט אני מיקרוביאלי

11

בקרה נוירוהורמונלית להורדת חלב:
הכנה נכונה

זמן אשכול על עטין קצר יותר
כמות חלב גבוהה יותר
סיכון נמוך יות רלמסטיטיס

12

הגדרות
מסטיטיס
מסטיטיס קלינית
מסטיטיס תת קלינית
מסטיטיס כרונית

מסטיטיס- דלקת בלוטת העטין - תגובה חיסונית לרוב זיהומית

קליני- סימנים נראים בעין וקל לזיהוי

תת קליני- לא מזוהה בעין אלא ע"י סתס גבוה מ200

כרוני- תת קלינית ממושכת שלא הייתה החלמה בקטריאלית

הקושי קיים כי אין חפיפה בין אינפקשן לאינפלמישן.

13

קשר בין דלקת עטין ומדדי איכות חלב

תאים סומטים - קשר מובהק
ספירת חיידיקים כללית - בד"כ ליקויים טכנים אך יתכן גם תוך עטיני- סטרפ אגלקטיה/יובריס

עליה בPH

שינוי ברכיבים עליית
NA CL
הדברים הטובים כמו סידן יורדים

14

גורמי הסיכון העיקריים לדקלת עטין

מידת חשיפת קצה הפטמה לפתוגנים
תגובה מערכת החיסון של העטין

גורמי סביבה- נסורת לא טובה
חליבה- סדר, הפרדת חולות וכו
גורמי הפרה- מבנה, תחלואה
ניטור וטיפול- טיפול יובש, אבחון
שונות- בטיחות ביולוגית, תחזוקה, שיכון

קרוסלות הבעייתיות ביותר בדלקות עטין

נמצא שלניהול השפעה מובהקת

15

גורמים פתוגנים של מחלות עטין - סביבתיים

מזהמים בין החליבות
לרוב G-
לרוב קליניות!

השכיחים:
Ecoli
coliforms
truperela pyogenes
strep סביבתיים
פסאודומונס

16

פתוגנים מדבקים

מזהמים בזמן החליבה
מקורם לרוב בעטין
לרוב תת קליניות וכרוניות

סטרפ אגלקטיה
סטפ אאוראוס
סטרפ דיסגלקטיה
מיקופלסמה בוביס
נוקרדיה

17

פתוגנים מזדמנים - משניים

מקורות שונים
בעיקר תת קליני אך גם קליניות

CNS - סטפלילוקוק קואגולז שלילי
קורניבקטריום בוביס

18

דלקת עטין קלינית

שינוי בעטין/חלב הנראה לעין
הפרשות מסטיטיות- סרוטיות
אופייני לגרם שלילי
הפרשה בי פאזית ביותר מרבע אחד

הכי שכיח בארץ
אי קולי ואז סטרפטוקוק

19

דלקת עטין תת קלינית

הכי שכיחים בארץ:
CNS
קורניבקטריום בוביס

20

יעדים נגיעות קלינית/תת קלינית

קלינית - עד 0.5 % מהרבעים

תת קלינית- עד 20% מהפרות

יחס שכיחות תוך עטינית 1:40

ברבעים שונים דלקת קלינית:
60 % אחוריים

21

שיעור חזרתיות לאותה פרה בתחלובה

מעל 30% מהקליניות הראו חזרה באותה תחלובה
FLARE UP

22

היארעות דלקות עטין על פי עונות

בארץ - קיץ

בעולם חודש לאחה המלטה ובארץ 30-90 יום מהמלטה

סטפ אאוראוס בעיקר בחורף

23

קשר בין דלקות עטין לגיל

ככל שמבוגרת יותרובתחלובה גבוהה
יותר דלקות קליניות

24

יעדים מקצועיים כלכלים

עדר נקי : סטרפ אגלקטיה, מיקופלסה בוביס
נגיעות בסטפ אאוראוס - פחות מ2%
תת קלינית כללית פחות מ20%
היארעות דלקות קלינית 25 ל100 פרות
סתס מתחת ל200

25

מערכות ההגנה של העטין
עיקר ההגנה

המוראלית - בעיקר פולימורפונוקלארים

התפלגות לויקוציטים
עטין בריא - בעיקר מקרופגים

במהלך דלקת נויטרופילים עולים

26

מדדים לאיכות החלב
SCC
BTBC

SCC - סתס במיכל הכללי - מושפע ממה שקורה בתוך העטין

BTBD ספירת חיידקים כללית
מושפע ממה שקורה לחלב מרגע שיצא ועד המעבדה

27

תוכנית 10 הנקודות לבקרה ושליטה על מחלות עטין

1. הגדרת יעדים
2. סביבה - מרווחת יבשה נקיה
3. שגרת חליבה היגיינית
4.תחזוקה מונעת ומכונת חליבה
5. ניטור ותיעוד מלאים
6.טיפול והתמודדות בדלקת קלינית
7. ממשק יבשות
8.בטיחות ביולוגית
9.ניטור שוטף של סטטוס תוך עטיני
10. ניתוח ומשוב

28

חיטוי פטמות

הפחתת הזיהו המיקרוביאלי
ליחוח ושמירה על עור

חיטוי נעשה הן לפני והם אחרי חליבה

חומרים:
בארץ יודופורים וכלורידים

אדטיבים לשמירה על לחות
אומליינטים - אוטמים עור
הומקטנטנטים - החדרת לחות לעור

29

טיפול - ארבע דרכים להחלמה

ספונטנית
טיפול בתחלובה בהתאם לחומרה
טיפול יובש - טיפול במחלה קיימת וטיפול מונע
ניוון רבע/הוצאה

30

טיפול תרופתי

דרכי מתן - תוך עטיני/שריר

31

טיפול עקרונות

המטרה המיידית להביא להחלמה קלינית של הרבע
בהמשך החלמה מיקרוביאלית
תלוי כדאיות כלכלית, רווחה ושאריות חומרים מעכבים

דיגום מכל מקרה של דלקת קלינית לתרבית ורגישות
חליבות תכופות בין חליבות
טיפול תומך

32

טיפול למעשה - 3 קבוצות פתוגנים עיקריות

1. קוליפורם - אי קולי הכי שכיח

2. סטרפטוקוקים - אגלקטיה,דיסגלקטיה, יובריס ואחרים

3. סטפילוקוקים - אאוראוס CNS

השאר ספורדי

33

דלקת עטין מסטפילוקוקי

טיפול ביובש!

בידוד(בעיקר אאוראוס) וחליבה בסוף, אנטיביוטי במקרים חריגים
הוצאת כרוניות שלא מגיבות לטיפול

לא נמצא חיסון יעיל

34

סטפ אאוראוס

הפתוגן החשוב מבין הסטפים
והאלים מכולם - עוטף עצמו רקמת חיבור

בד"כ תת קלינית כרונית
במקרים קלינים בינוני-מוות

תגובה פר אקוטית - מסטיטיס גנגרנוטי המוביל למוות

מניעת הדבקה - בידוד חלביה בסוף להזהר מפציעות , חיטוי פטמה ואשכול, בטיחות ביולוגית

טיפול יובש- תוך עטיני ביום הייבוש לכל הפרות לטיפול וגם מונע
קיים חיסון ישראלי מסטיוואק

35

מיקופלסה בוביס

גרם חיובי מדבק מאוד

דלקת עטין נשימה מפרקים רביה ושתן
יכול להגיע מכל מקור
עמיד לרוב האנטיביוטיקות

דלקת קלינית ביותר מרבע אחד
הפרשה אופיינת שתי פאזות

אין טיפול יש לבודד ולהוציא פרות נגועות!

36

סטרפטוקוקים

גרם +
חלק מדבקים - אגלקטיוה דיסגלקטיה
גורמים לדלקו קליניות וכרוניות

טיפול אנטיביוטי תוך עטיני ותוך שרירי

37

פרוטוקול לסטרפ אגלקטיה

פחות חשוב
בדיקת כל החולבות
הפרדה טיפול בנגועות

38

דלקת עטין קוליפורמית

שכיחות גבוהה בעדרים עם סתס נמוך
לרב ביטוי אקוטי/פר אקוטי בסמוך להמלטה
כשההגנה מדוכאת

טיפול:
אנטי דלקתי
אנטיביוטי קצר מותנה עיתוי

39

אבחנה מבדלת בין קדחת חלב למסטיטיס אנדוטוקסי

במסטיטיס נראה נפיחות של העטין, חלב סרוטי, לעתים שלשול
חום
ירידה בקלציום ופוספט, כיוצי רומן
ירידה בתנובה

40

סתס גבוה לאחר המלטה - גורמים

נגיעות כרונית
תנובה גבוה ביום ייבוש
טיפול יובש לא מתאים
תנאי שיכון
הזנה לקויה
מחלות רקע

41

יעד לאחר המלטה

לפחות 90 אחוז מהממליטות מתחת ל300