קדחת קרציות Flashcards Preview

חיות משק סמסטר א > קדחת קרציות > Flashcards

Flashcards in קדחת קרציות Deck (19):
1

רקע

בעיקר בעדרים לבשר אך גם לחלב וצאן
אפדימיולוגיה מושפעת מתפוצת הקרציות
מחזור החיים
נגיעות
יציבות אנזואוטית
חשיפה בגיל צעיר מייצרת תנגודת ראשונית
נוצר שיווי משקל בבקר הבוגר בינו לבין הטפיל
כל הזמן יש נגיעות כרונית נמוכה
מושפע מעונתיות

2

בבזיוזיס משפחות וסוגים

שייך לאפיקומפלקסה
סדרת פירופלסמודיום

בבזיה בוביס
בבזיה ביגמינה

3

בבזיוזיס פתוגנזה

מחלה הגורמת נזק לכד"א
פגעת במגוון בע"ח אך ספציפית למאכסן
מועברת טרנס אובריאלית וטרנססטדיאלית

הספורוזואיט הופך לטרופוזואיט בכד"א

4

בבזיוזיס מעבירים

קרציות קשות - איקסודידה:
ריפיצפלוס בופילוס בעיקר
בארץ בעיקר ריפיצפלוס אנולטוס

מעט אך קיימת אםשרות להעברהמכנית


בבזיה בוביס- ע"י שלב הלרוות
בבזיה ביגמינה - נימפה ובוגר

5

בבזיוזיס ס"ק

בבזיה בוביס:
חום!
שתן אדום עד חום
שוק
מוות
לעתים הפלות ללא ס"ק
סימנים עצביים אם מגיע למוח
צהבת!
ביגמינה:
סימנים דומים אך קלים יותר

קשה מאוד להבדיל בשדה

6

אבחון בבזיה - משטח דם

ביגמינה - זוית חדה
בוביס זוית כהה

7

בבזיה טיפול

berenil זמני המתנה ארוכים עד 20 יום
אפקט פרופילקטי לשלושה שבועות

אימידוקארב דיפורפוינט - אימיזול - זמני המתנה ארוכים יותר

מניעה: אמיטראז ריסוס שבועי
המניעה הטובה ביותר:
תרכיב חי קפוא
בין גיל 6-9 חודשים
בבוגרים גורם לקלינקיה
חיסון לא חובה
מחסנים בעיקר בקר לבשר

8

תיילריה

שייך לאפיקומפלקסה
תוך תאי אובליגטורי
מחלה פרוליפרטיבית לימפתית - 6 מינים שונים

מועבר ע"י קרצית קשה
ת. אנולטה מועבר ע"י היאלומה - נפוץ במזרח התיכון ובארץ

נדרשת הצמדות לחיה של 48 שעות

9

תילרייה העברה

טרנס סטדיאלית בלבד!

10

תילרייה מחזור חיים/

סכיזונטים - לויקוציטים
פירופלסמידים - כד"א

11

תילרייה קליניקה

הגדלת קשרי לימפה
חום גבוה
דימומים
שלשול דמי
צהבת אנמיה

פפחות פר אקוטי מבבזיה

12

תילרייה אבחון

המצאות סכיזונטים במשטח דם בנויטרופילים

13

תילרייה טיפול

bupravaquone - butalex IM once

מניעה:
תרכיב חי מוחלש ומניעת קרציוצ

14

אנאפלסמוזיס

מגוון מינים
א. מרגינלה בבקר
א. צנטרלה - פחות פתוגני לבקר
א. אוויס בצאן
נפוצה בישראל ואזורים טרופים סאב טרופים

15

אנאפלסה העברה

בד"כ ביולוגית ע"י קרציות שונות
תתכן גם מכנית יאתרוגנית
טרנספלצנטרית- הפלות

16

אנפלסה הפלות מתי?

בעיקר טרמסטר שני-שלישי

17

אנפלסמה קליניקה

סימנים בקורולציה לגיל
יותר מבוגר - מחלה יותר משמעותית
אנמיה פרוגרסיבית
זו הקדחת הנפוצה ביותר בבקר לחלב
ירידה בחלב

כל המצבים אפשריים

18

אנפלסמה אבחון וטיפול

אבחון:
משטח דם - צנטרלה במרכז מרגינלה בצד אך לא תמיד

טיפול:
טטרהציקלינים
אימידוקרב

מניעה: אמיטראז לחולבות

19

אנפלסמה בישראל:

קיימת בעדרי בקר לחלב
אין חיסון חובה
יש חיסון רשות
בעיקר בעדרים הסמוכים לעדרים לבשר

בחשד לבעח נגוע יש לבודד ולקחת דוגמת דם מטיפה ראשונה
טיפול מושפע משיקולי עלות תועלת - החומרים יקרים יחסית לבבזיה.