פיזיולוגיה של הלידה Flashcards Preview

מבחן מיילדות > פיזיולוגיה של הלידה > Flashcards

Flashcards in פיזיולוגיה של הלידה Deck (26)
Loading flashcards...
1

סוגי אגן. gynecoid

נפוץ ביותר. עגול יותר, יותר קל ללידה

2

• Android- סוגי אגן

• Android- זכרי

3

סוגי אגן- • Anthropoid

הנפוץ ביותר בקרב נשים לא לבנות (סקרום ארוך וחלל צר) בגלל שהוא ארוך זה מפצה על כך שהוא צר. לא בהכרח קשה ללדת.

4

סוגי אגן - • Platypelloid

הצר ביותר, בעייתי ביותר. מאופיין בצורה אובלית. פלביס מאוד נמוך.

5

true pelvis

זה האזור שיש לו משמעות. זה השטח של הפלביס שהוא כ 10 ס"מ והוא נמצא בפנים.

6

false pelvik

אזור ענק שאין לו משמעות. לתינוק אין בעיה לנווט באזור הזה.

7

ischial spines

הן מהוות חלק מאוד משמעותי בתהליך הלידה כי המרחק בינהן מהווה את החלק הקצר ביותר.

8

ilium

"כנפי הפרפר"
שתיי העצמות האחוריות של האגן

9

Biparietal diameter
BPD (קוטר פריאטלי)

Biparietal diameter 9.5cm
קוטר רוחב הראש

10

Bitemporal diameter 8.2 cm
BPD ( קוטר טמפורלי)

Bitemporal diameter 8.2 cm
קוטר רוחב הראש

11

וורטקסVertex

מצג ראש, זה בעצם החלק הפריאטלי.
Vertex איזור בין המרפס הקדמי לבין מרפס האחורי. כשאומרים

12

אוקסיפוט

החלק האחורי של הוורטקס, כולל את המרפס האחורי.

13

Mentum

סנטר

14

Sinciput

מצח

15

Molding

Molding– שינוי צורת הראש ובמידה מסוימת הקטנה של קוטרים כתוצאה מתזוזה של העצמות. המולדינג מאפשר לתינוק לעבור דרך האגן. "רכיבת העצמות"

16

מצב העובר

היחס של העובר לחלקי גופו

17

מנח העובר

יחס עמוד השידרה של העובר לעמוד השידרה של האמא

18

מצג העובר presentation

החלק המקדים שאותו הוא מצי.

19

suboccipitobregmatic

 Vertex- הרוב. suboccipitobregmatic 9.5
כשרואים את האוקסיפוט

20

Occipitofrontal Military

 Military – מצח Occipitofrontal 11.75
הקו הרוחבי הישר

21

Brow- occipitomental

 Brow- occipitomental13.5
מאוקסיפוט עד סנטר

22

Face -submentobregmatic

 Face -submentobregmatic אקסטנציה חזקה של הראש אחורה
קו אנכי (עמוד) מציג פנים

23

SOB מנח ראש

suboxcipito bregmatic
9.5 (קו אורך קדימה אחורה)

24

fetal station

גובה ראש העובר. היחס בין החלק המקדים לבין הקו הדימיוני שמחבר את הספינות.

25

Asynclitism אחורי וקידמי

סוטורה סגיטלית לא באמצע.
אחורי- עצם פריאטלית שקרובה לסקרום דומיננטית.
קידמי- עצם פריאטלית שקרובה לפוביס דומיננטית.

26

synclitism

סוטורה סגיטלית באמצע