فلسفه تربیتی مونتسوری Flashcards Preview

نظریه های رشد > فلسفه تربیتی مونتسوری > Flashcards

Flashcards in فلسفه تربیتی مونتسوری Deck (13):
1

ماریا مونتسوری، عملا همه توجه خویش را وقف تدریس کودکان کرد. نخستین علاقه حرفه ای مونتسوری، (1) بود. او احساس کرد که اگر از روش های صحیح استفاده شود، این کودکان آموزش پذیر هستند. او به این دلیل که مشاهده کرد کودکان عقب مانده رشدی، از طریق (2)، بهتر یاد می گیرند، به آنها حروف الفبای چوبی داد تا آنها را با دست هایشان لمس و با آنها بازی کنند. او با چنین روش هایی به آنها خواندن و نوشتن آموخت. نظریه های تعلیم و تربیت او بسیار افراطی و تندروانه محسوب می شد.

1- عقب ماندگی ذهنی
2- لمس و احساس اشیا

2

نظریه رشد
علایق او بیشتر عملی بود تا نظری اما جهت گیری نظری اش برگرفته از (1) بود. ما نمی توانیم کودکان را هر طور که می خواهیم بار بیاوریم زیرا تا حدی تحت تاثیر رسش هستند. یکی از مولفه هایی مرکزی نظریه مونتسوری، مفهوم (2) اوست.

1- روسو
2- دوره های حساس

3

دوره حساس نظم
در خلال اولین دوره حساس که اصولا در (1) است، کودک نیاز شدیدی به (2) دارد، آنها دوست دارند اشیاء را در همان جای خود بگذارند.

1- سه سال اول زندگی
2-نظم

4

دوره حساس توجه به جزئیات
بین ۱ تا ۲ سالگی، کودکان توجه خود را به (1) معطوف می کنند. اگر به آنها تصویری نشان دهیم، به جای تمرکز بر موضوعی که مورد توجه ماست، به اشیای ریزی که در زمینه تصویر قرار دارند، دقیق می شوند.

1- جزئیات کم اهمیت

5

دوره حساس استفاده از دست ها
بین ۱۸ ماهگی تا ۳ سالگی، کودکان به طور مداوم اشیا را (1). از باز و بسته کردن اشیا، گذاشتن اشیا در جعبه ها و ریختن آنها به بیرون، و گذاشتن اشیا روی زمین لذت می برند. مثلا کودک چهار ساله از شناسایی اشیا با چشمان بسته و از طریق (2) آنها، لذت می برد.

1- با دست چنگ می زنند
2- لمس

6

دوره حساس راه رفتن
مونتسوری می گوید که یادگیری راه رفتن، نوعی (1) است. کودک در این مرحله از یک موجود (2)، به یک موجود (3) تبدیل می شود.

1- تولد دوم
2- درمانده
3- فعال

7

دوره حساس زبان آموزی
قابل توجه ترین دوره، دوره (1) است. اگر کودکان در معرض دو زبان مختلف نیز قرار گیرند هر دو را در حد تسلط فرا می گیرند. فرایند یادگیری زبان شبیه نوعی (2) است که کودکان از چند ماهگی تا ۲/۵ یا ۳ سالگی به صورت درون زاد مبتنی بر رسش آمادگی دارند. رشد زبان در مراحل معینی صورت می گیرد، مثلا همه کودکان بعد از پشت سر گذاشتن غان و غون کردن، به مرحله ای که در آن کلمات را به کار می برند، وارد می شوند. سپس مرحله جمله های دو کلمه ای و در نهایت به نحو فزاینده ای، به ساختار پیچیده جمله، تسلط می یابند. کودکان در ۳ تا ۶ سالگی (3) را به صورت (4) می آموزند.

1- فراگیری زبان
2- نقش پذیری
3- اکتساب زبان
4- هشیار

8

تعلیم و تربیت اولیه در خانه
وظیفه ما جهت دادن به یادگیری کودکانمان نیست بلکه فرصت دادن به کودکانمان برای (1) آن چیزی است که برای آنها (2) است. کودک زمانی که خودش یک مهارت را کسب کند احساس آزادی و غرور می کند.

1- یادگیری
2- حیاتی

9

مدرسه مونتسوری
استقلال و تمرکز حواس : کودکان از طریق (1) حالت طبیعی خویش را باز می یابند، مونتسوری این فرایند را (2) نامید.

1- کار فشرده
2-بهنجار سازی

10

پاداش و تنبیه : مونتسوری با استوانه هایی که سوراخ هایی به اندازه اشیا مختلف داشت کنترل (1) را به کودکان می آموخت. اگر هر کودکی هر استوانه را در سوراخ خودش قرار ندهد یک استوانه، اضافه خواهد آمد. او سپس فکر می کند که این موضوع را خودش چگونه حل کند.

1- اشتباهات درونی

11

خواندن و نوشتن: مونتسوری دریافت کودکان خواندن و نوشتن را در ۴ سالگی با شور بیشتری دنبال می کنند. کودکان ۴ ساله (1) را زودتر از (2) یاد می گیرند.

1- نوشتن
2- خواندن

12

سوء رفتار: مونتسوری به (1) کودک پاداش می دهد. (2) از بیرون تحمیل نمی شود بلکه جنبه درونی دارد و از خود کودک به وجود می آید. کودکان اجازه سو رفتار و سو استفاده از مواد آموزشی با همکلاسی هایشان را ندارند. جدا کردن کودکان خاطی از دیگران برای لحظاتی کوتاه توصیه می شود. مونتسوری معتقد است سو رفتار کودکان حاکی از آن است که آنها (3).
مونتسوری معتقد بود، کودک بیشتر از ما به (4)علاقه دارد و از تماس نزدیک با آن بیشتر از ما سود می برد. مونتسوری کودکان را به کشیدن نقاشی آزاد تشویق نمی کرد.

1- استقلال طلبی
2- نظم واقعی
3- از کاری که انجام می دهند راضی و خشنود نیستند
4- طبیعت

13

آموزش ابتدایی و متوسطه :
آموزش ابتدایی ( ۶ تا ۱۲ سالگی). در ۶ یا ۷ سالگی نیازهای رشد کودک تغییر عمده ای می یابد. قبل از این زمان عمیق ترین نیاز کودک گسترش قابلیت های شخصی مانند راه رفتن است. اما اکنون کودک هوشمند تر شده و توجه او به فضای بیرونی جلب می شود و می خواهد همه چیز را در مورد جهان بزرگ بداند. کودکان ۶ تا ۱۲ ساله همچنین دوست دارند که جهان را از طریق دور شدن از خانواده و مدرسه کشف کنند.
آموزش متوسطه. او برای آموزش متوسطه روش خاصی را طرح ریزی نکرد اما پیشنهاداتی داد. او بر این باور بود که نوجوان دارای نیازی عمیق و شخصی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اجتماعی خود است ولی همچنین درگیر (1) است که از ویژگی های این دوره محسوب می شود. کار واقعی برای نوجوانان احساس ارزشمند بودن به ارمغان خواهد آورد.

1- تردیدهایی شخصی