مصر Flashcards Preview

اللغة العربية > مصر > Flashcards

Flashcards in مصر Deck (17):
1

هل

ياترى

2

prendre/ durer

أخد

3

passer

عدّى

4

officier

ظابط

5

antipathique

دمّه تقيل (son sang était lourd)
غلِّس عليَ

6

magasin/lieu

محل

7

signifier

يُقصد

8

devenir

راح

9

énervé

متنرڤز

10

se débrouiller

تتصرف

11

énervé

مكشّر

12

être peu disert

بلم

13

continuer à se taire

فضِل ساكت

14

expliquer mmmm à

شرح لـ ممممم

15

attention

على فكرة

16

accuser h auprès de t

اشتكي ه لـت

17

calmer

هدّى