معني كلمه نيايش Flashcards Preview

فارسي > معني كلمه نيايش > Flashcards

Flashcards in معني كلمه نيايش Deck (16):
1

زهي

افرين

2

كام

سقف دهان - زبان

3

فروق

پرتو

4

رخسار

چهره

5

شوق

ميل شديد

6

جان

جوهر و اصل هر چیز

7

عجايب

شگفتي ها

8

فضل

بخشش

9

افلاك

اسمان

10

پيدا كزد

افريد

11

کردگار

افریننده ، خلاق

12

کف

بخشش ، کرم

13

رحمت

مهربانی

14

عطار

فروشنده دارو های گیاهی ، عطرفروش

15

رزاق

روزی دهنده

16

خلاق

افریدگار ، خداوند