٣٩ - سورة الزمر Flashcards Preview

القرآن > ٣٩ - سورة الزمر > Flashcards

Flashcards in ٣٩ - سورة الزمر Deck (38):
1

اِجْتَنَبَ

Se proteger contre, éviter

2

زَرْع

Végétale

3

سَلَكَ

Insérer

4

قاسٍ

Dur

5

جِلْد، جُلود

Peau

6

لانَ، يَلينُ

Devenir mou

7

اِقْشَعَرَّ

Frissonner

8

عِوَج

Distorsion

9

شاكَسَ

Quereller

10

مَثْوىً

Demeure

11

كَذَّبَ

Démentir

12

أَسْوأَ

Pire

13

كافٍ

Suffisant

14

اِنْتِقام

Vengeance

15

مَكانَة

prestige, valeur

16

خَوَّفَ

Effrayer

17

مَنام

Rêve

18

شَفاعَة

Intercession

19

اِشْمَأَزَّ

Être dégoûté

20

اِفْتَدَى

Racheter

21

بَدا

ظهر

22

اِحْتَسَبَ

Prévoir, compter

23

حاقَ

أحاط

24

خَوَّلَ

وهب

25

أسْرَفَ

Abuser

26

قَنَطَ

désespérer

27

فَرَّطَ

exagérer

28

جَنْب

Auprès de

29

ساخِر

مستهزء

30

مُسْوَدَّة

Noirci

31

مِقْلَد، مَقاليد

مفتاح

32

قَبْضَة

Poignée

33

مَطْوِيّ

Roulé

34

صَعِقَ

Être foudroyé

35

أَشْرَقَ

Resplendir

36

طيب

Bonté

37

أَوْرَثَ

Désigner

38

حافّ

Environnant