٥٦ - سورة الواقعة Flashcards Preview

القرآن > ٥٦ - سورة الواقعة > Flashcards

Flashcards in ٥٦ - سورة الواقعة Deck (24)
Loading flashcards...
1

رَجَّ

Être secoué

2

بَسَّ

Désintégrer

3

هَباء

غبار

4

مَيْمَنَة

Béatitude

5

واقِعَة

Événement

6

مَعين

Fontaine

7

صُدِّعَ

Migraineux

8

مَدَّدَ

Étendre

9

سَكَبَ

Verser, répandre

10

قَطَعَ

Faire cesser

11

أَنْشَأَ

Créer, édifier

12

بِكْر، أَبْكار

Vierge

13

سَموم

ريح حارة

14

تَرِف

Très riche

15

حِنْث

Crime

16

مَجْموع

Rassemblé

17

حُطام

Débris

18

حَرَمَ

Priver

19

أُجاج

Salé

20

مَتاع

Bagage, élément utile

21

قَسَم

Serment

22

حُلْقوم

Arrière gorge, gosier

23

حينَئِذٍ

عِندَئِذٍ

24

مَدين

Redevable