02 - LC S2 (Level 2: Spell) Flashcards Preview

English Vocab > 02 - LC S2 (Level 2: Spell) > Flashcards

Flashcards in 02 - LC S2 (Level 2: Spell) Deck (26)
Loading flashcards...
1
Q

紀念碑 (n)

1

A

monument

2
Q

輕軌列車 (n)

2

A

light rail

3
Q

公車 (n)

1

A

bus

4
Q

城堡 (n)

1

A

castle

5
Q

扶手 (n)

1

A

handrail

6
Q

港鐵 (n)

1

A

MTR

7
Q

計程車 (n)

1

A

taxi

8
Q

優先座 (n)

2

A

priority seat

9
Q

客戶服務中心 (n)

3

A

customer service centre / center

10
Q

自動梯 (n)

1

A

escalator

11
Q

山頂纜車 (n)

2

A

Peak Tram

12
Q

Octopus 增值機 (n)

4

A

Octopus add value machine

13
Q

纜車 (n)

2

A

cable car

14
Q

月台 (n)

1

A

platform

15
Q

電車 (n)

1

A

tram

16
Q

宮殿 (n)

1

A

palace

17
Q

發票機 (n)

3

A

ticket issuing machine

18
Q

博物館 (n)

1

A

museum

19
Q

小巴 (n)

1

A

minibus

20
Q

渡船 (n)

1

A

ferry

21
Q

離島 (n)

2

A

outlying island

22
Q

票閘 (n)

2

A

ticket gate

23
Q

自然公園 (n)

2

A

nature park

24
Q

街頭市場 (n)

2

A

street market

25
Q

寺廟 (n)

1

A

temple

26
Q

主題公園 (n)

2

A

theme park