1 Flashcards Preview

Vragen > 1 > Flashcards

Flashcards in 1 Deck (60):
1

topical

direct op de huid

2

enteraal

via gastrointestinal tract

3

parental

inspuiten in ader, spier, gewricht, onder huid

4

intrathecal

in BBB

5

epiduraal

niet in BB

6

bioavailability

AUC oral / AUC injected x 100%

7

compartimenten

intracellular, extracellular, blood, fat

8

kleine Vd (<0.2)

veel in bloed, insuline

9

gemiddelde Vd (0.2-0.7)

makkelijk in extracellulair, ethanol

10

groot (>0.7)

weinig in bloed, actief transport, (morfine)

11

stap 1 metabolisme

oxidatie, reductie, hydrolyse

12

stap 2 metabolisme

conjugatie (bijvoegen geladen molecuul als GSH)

13

Therapeutische index

TD50 / ED50 (toxisch/effectief)

14

Depressie PFC

cognitief functioneren

15

Depressie OFC

impuls

16

Depressie ACC

aandacht

17

Depressie VMPFC

emotional processing

18

Stap 1 SSRI

blokkade transporter pomp, meer serotonine aan dendriet kant, start bijwerkingen

19

Stap 2 SSRI

downregulatie receptoren dendriet kant, minder inhibitie

20

Stap 3 SSRI

Neuron geeft impuls weer door, serotonine vrij aan axon kant, start therapeutisch effect

21

Stap 4 SSRI

Desentisatie receptoren postsynaptisch, therapeutisch effect en minder bijwerkingen

22

Bijwerkingen SSRI

agitatie, paniek, motoractiviteit, misselijkheid, gewicht en libido

23

angst - OFC & ACC

gevoel van angst

24

angst - PAG ventraal

Freeze motor respons, PNS & SNS

25

angst - PAG dorsolateraal

Fight/flight response, SNS, cortisol, adrenaline

26

angst - hypothalamus

HPA as

27

angst - PBN

Prabrachial nucleus, ademhaling

28

angst - locus ceruleus

autonome output

29

angst - hippocampus

bidirectioneel, herinneren, herkennen, herbeleven

30

CSTC

cortex - striatum - thalamus - cortex, worry, rumination, obsessions, delusions

31

Extrasynaptic Gaba a receptor

benzodiazepine insensitive, alcohol en neurosteroids, algemene tone (tonic), continue remming

32

Postsynaptic Gaba a receptor

benzodiazepine sensitive, phasic inhibition bursts, slaap en angst, kans op AP verkleind

33

Gabapentine, pregabalin

A2delta ligands, binden aan open VSCC, minder glutamate, minder angst en worry

34

COMT MET

veel dopamine, stress te veel, angst en worry

35

COMT VAL

weinig dopamine, stress meer, optimaliseert info verwerking

36

propanolol

betablocker profylactisch, fear blocking

37

GAD behandeling

A2D, SSRI, SNRI, benzo, buspirone

38

Panic behandeling

A2D, SSRI, SNRI, benzo

39

Social fear behandeling

A2D, SSR, SNRI

40

PTSD

SSRI, SNRI

41

5 dopamine paden

mesolimbic, mesocortical, nigrostriatal, tuberoinfundibular, thalamic

42

werking NMDA receptor

glutamaat + glycine (d-serine) - magnesium (door AP) = LTG opslag en leren

43

Antipsychotica bijwerkingen

Secundaire negatieve symptomen, EPS, hoge prolactine niveaus, m1, h1 en a1

44

M1 anticholinerge side effects

dry mouth, blurred vision, constipation, drowsiness

45

H1 anti side effects

weight gain, drowsiness

46

alpha1 adrenerge blokkade

dizziness, drowsiness, lower BP

47

C fiber

pijnlijke hitte en chemische stimuli, traag

48

A delta fiber

pijnlijke mechanische stimuli, snel

49

A beta fiber

niet-pijnlijke mechanisme stimuli, tast, druk

50

NSAID

Omega 6 vetzuur - enzym COX 1 en 2 - prostaglandine, remmen van enzym

51

Lidocaine

blokkeert VSSC, lokale pijnstilling, kort want neurotransmissie stopt

52

Opioids

binden direct op opioid receptor, mer GABA, antagonist = naloxon, inverse agonist = naltrexon

53

Ectopic activity

sprouting + receptors (zenuw afgesneden) & accumulatie VSSC (Schwann cell verloren)

54

Ephaptic cross-talk

weglekken AP bij beschadigde zenuw

55

Natuurlijke opiaten

endorphine, enkephaline, dynorfine

56

Noradrenaline en serotonine (pijn)

remmen normale lijf signalen, SNRI goed (SSRI niet want ook verhoging)

57

Sociale pijn

dACC en insula actiever, minder met aspirine, wel herleven

58

Segmental central sensitization syndromes

gewricht, rug en diabetes pijn

59

Suprasegmental central sesistization syndromes

input: gewricht, rug en diabetes pijn. Geen input: fibromyalgie, pain in depression, chronic widespread pain

60

Fibromyalgie

overgebruik DLPFC, cel dood, minder cortico-thalamic pain Brake, alpha-2-delta ligands als medicatie (VSCC)