2 Flashcards Preview

Vragen > 2 > Flashcards

Flashcards in 2 Deck (49):
1

AChE inhibitors dementie

rivastigmine, galantamine, donepezil, werken op KTG, meer acetylcholine in synaps, forbidden comedicatie: oxybutinin, TCA, cimetidine

2

NMDa antagonist dementie

Memantine, blokkeren verhoogde tonische glutamaat concentratie in rust, lage affiniteit, af en toe op receptor, minder ruis, cel behouden

3

Alzheimer proces

Beta secretase knipt APP verder van membraan, beta APP & 91 aminozuur, y secretase knipt 91 aminozuur, Abeta 40,42,43 aminozuren, oligomers, amyloid plaques, inflammatory response, neurofibrilary tangles in neuronen (TAU), synaptic neuronal dysfunction and death

4

ApoE

binding Abeta peptiden

5

Two process model slaap

homeostase (adenosine) en circardiaan ritme (SCN, licht, melatonine)

6

Neurotransmitters corticale activiteti

Ach, NE, 5HT, DA, ook histamine en orexine

7

Slaap mechanismen

VLPO met GABA, thalamus gate closed, SLD projecteert naar vm medulla, projecteert GABA op motorneurons

8

REM off and on

NE, 5HT, HA laag, ACH hoog

9

Effect slaap benzodiazepines

Meer stage 2, minder SWS en REM

10

3 slaap medicatie

zolpidem, zopiclone, temazepam (kortere T1/2)

11

3 angst medicatie

oxazepam, lorazepam, diazepam (langere T1/2)

12

Hypersomnia behandeling

stimulanten, GHB, antidepressiva

13

Parasomnia behandeling

prozasin (PTSD), antidepressiva (PTSD en slaapwandelen), clonazepam (RBD en wandelen)

14

Restless leg behandeling

dopamine agonist, ropinirol

15

Sleep phase syndromes

advanced = elderly, delayed = adolescents, behandeling licht en melatonine

16

ADHD OFC

impulsiviteit

17

ADHD dACC

selectieve aandacht (stroop)

18

ADHD DLPFC

volgehouden aandacht en probleemoplossing (nback)

19

ADHD prefrontale motor cortex

hyperactiviteit

20

ADHD tune probleem

te weinig DA en NE, te weinig tonic

21

tune problem + stress reactie

heel veel release, bursts, inattentie, angst, alcoholmisbruik

22

NE bindt HCN

closure, reduced loss, amplification signal, te weinig bij signaal bij ADHD

23

DA bindt HCN

opening, excess loss, verzwakt signaal, te weinig bij noise bij ADHD

24

Ritalin

methylphenidate, NET en DAT inhibitor, meer NE en DA tonic

25

Dexamfetamine

amphetamine, NET en DAT competitive inhibitor, VMAT inhibitor, in een keer veel DA, increase phasic en tonic, misbruik

26

Atomoxetine

strattera, NRI, meer NE in PFC en downstream meer DA

27

overactivatie DA en NE

arousal, panic, fear, insomnia, substance abuse

28

Impusliviteit

Ventrale striatum, inability to stop initiating actions

29

Compulsivity

Dorsale striatum, inability to stop terminating actions

30

Hersenstructuren dopamine verslaving

amygdala anticipates, OFC craving, VMPFC gedrag modificatie

31

Stimulanten

amphetamine, methamphetamine, methylphenidate, cocaine

32

Behandeling stimulanten

partiale DA agonist aripirazole, naltrexone, vaccines

33

Roken behandeling

Varenicline (partiele nicotine agonist), bupropion (NDRI)

34

Alcohol behandeling

naltrexon (mu opioid antagonist, beloning en verlangen weg), acamprosaat (GABA stimulerend, minder hunkering), disulfiram (veel acetaldehyde, negatieve reinforcement)

35

Opiaten

opium, methadone, heroine, opiumalkaloiden (morfine, codeine) en synthetische opiaatagonisten (methadon)

36

behandeling opiaten

clonidine, naltrexon, buprenorfine en nalozone en methadon

37

MArihuana behandeling

rimonabant CB1 antagonist

38

Hallucinogeen serotonine resemble

LSD, paddo's, DMT

39

Hallucinogeen NE en DA resemble

mescaline

40

MDMA

inhibit SERT en release serotonine

41

GHB

GABA b receptor, snel

42

lichaamseigen natural high

endorphine (morfine), anandamine (marihuana), acetylcholine (nicotine), dopamine (amfetamine)

43

Placebo effect mogelijk via

pijnmodulatie via endogene opioid systeem, anticiperen op reward (DA in NA), verminderen van angst (ACC, OFC, hippocampus en amygdala)

44

CCK

antagonizes opioid systeem en deactivatie DA receptoren, antagonist is proglumide

45

Pijn complex systemen

thalamus, PAG, rvm Medulla, DLPFC, rACC

46

nalozone in placebo

block placebo analgesia

47

anxiety induced hyperalgesie

angst over de pijn, aandacht op anticipatie van pijn, CCK veroorzaakt de link tussen anticipatie van pijn en stijging van pijn (antagonizes opioid systeem)

48

Stress induced analgesie

angst om de stressor, aandacht van de pijn weg naar de bedreigende stressor, aandacht op omgeving, activatie endogene opioidsysteem (minder pijn)

49

nocebo

CCK antagonizes opioid systeem, deactivations of mu-opioid en DA receptoren in NA