1. Zapalenia, martwica itd. Flashcards Preview

Patomorfologia EGZAMIN > 1. Zapalenia, martwica itd. > Flashcards

Flashcards in 1. Zapalenia, martwica itd. Deck (117):
1

martwica mózgu

- rozpływna najczęściej

2

martwica włóknikowa

zapalenie naczyń -

3

ogólnie najczęstsza martwica

- skrzepowa
* nie zawsze ma związek z apoptozą,

4

mięsak a martwica

martwica skrzepowa
- jak pojawi się w mięsaku - złe rokowanie

5

ziarniniak

gromadzą się w nim komórki nabłonkowate

6

Młody męzczyzna z zaburzeniami widzenia i osłabieniem mięsni kończyn. Ma zdrowe dzieci, ale chorą matkę, siostre, brata i ciotkę. To najpewniej:

mutacja mitochondrialna

7

bezpośrednio po porodzie, sinica, niewydolność oddechowa, wstrząs hipotensyjny, drgawki, śpiączka

- zator z płynu owodniowego

8

wapnienie przerzutowe (WHY?)

- niewydolność nerek, nadczynność przytarczyc, nadmiar wit. D, destrukcja kości

9

zapalenie naczyń z martwica włóknikowata, eozynofilia, astma oskrzelowa

- zespół Churg-Straussa
(p-ANCA)

10

do infekcji wrodzonych nie należy

- poliomielitis (Heine-Medina)

11

FAŁSZ powikłania choroby zapalenia miednicy

zapalenie wyrostka !!!!

12

tularemia - drogi zakażenia

drogą płciową NIE można się zarazić
(a mozna wdychajac - LAWN mawning, kleszcze, owady itd)
- ziarniniakowe przez bakterie Франческа )))

13

zapalenie powięzi imituje

- mięsak

14

co jest charakterystyczne dla błonicy -

może dawać neuropatie obwodowe

15

wapnienie przerzutowe (narządy)

- płuca, żołądek, nerki

16

reaktywne zap. stawów wyzwalana przez

= Zesp. Reitera
>zap. stawów, zap. cewki moczowej, zap. spojówek
> etio: seks/pokarmowe zakażenie: #1 Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia., and Campylobacter, Ureaplasma and mycoplasma (rzadko)

ale: to AUTOIMMUNE! DISEASE

17

przyczyna IZW (infekcyjne zapalenie wsierdzia)

HACEK bakterie G-, flora fizjo jamy ustnej

18

zapalenie ostre, wzrost przepuszczalności małych naczyń
(substancje)

- Histamina, PAF

19

Co należy do pewnych oznak śmierci?

rigor mortis (stężenie pośmiertne), livores mortis (plamy pośmiertne), gnicie zwłok (putrefactio)

20

FAŁSZ Ropień może znajdować się w...

wątrobie i na powierzchni błony śluzowej

21

Relacja pomiędzy tkanką włóknistą a włóknikiem blizna włóknista powstaje w miejscu

zapalenia z włóknikiem

22

wstrząs septyczny prowadzi do

- ARDS (ostrej niewydolności oddechowej)

23

Co NIE powoduje powstania ziarniny -

Proteus vulgaris (odmieniec pospolity)

24

geny apoptozy

- proapoptyczne to bax, bad antyapoptyczne bcl2 i bcl-xl

25

Przykłady zmian odwracalnych:

stłuszczenie hepatocytów, przyćmienie miąższowe (zmiana w MITOCHONDRIACH)

26

przyczyna śmierci we wstrzasie -

MODS

27

zawał krwotoczny

- jelito cienkie, płuca, jajnik, jądro, śledziona, kora mózgu

28

ziarniniak

- nie w każdym zapaleniu przewlekłym, zawiera komórki nabłonkowate, otoczone przez limfocyty, plazmocyty (gruźlica, kiła, trąd, bruceloza, koci pazur itd.)

29

ziarniniaki w węzłach chłonnych NIE pojawią się w

- mononukleoza zakaźna

30

ziarniniak naczyniasty -

= (granuloma gravidarum jeżeli dobrze pamiętam) kobiety w ciąży, może ulec spontanicznej regresji

31

najważniejsza kom w zapaleniu przewlekłym

- makrofag

32

najważniejsza komórka w rekacjach anafilaktycznych

- mastocyt

33

ostre KZN (typ zapalenia)

- ostre zapalenie wytwórcze

34

co nie ulega stłuszczeniu

- węzły

35

zaznokcia to

- phlegmone (ropowica)

36

zapalenie głebokie bez ostrych granic -

ropowica (phlegmone)
zanokcica, zastrzał, czyrak, angina ludwiga

37

Panariitium

= zastrzal
(należy do ropowic -> phlegmone)

38

nagromadzenie ropy w narządach miąższowych o ostrych granicach to -

ropień (np. jajnika) abscessus

39

ropa (pus) to...

- nagromadzenie bakterii i obumarłych lub obumierających neutrofilów plus debris komórek

40

krwiak

- krew w jamie

41

krwotok

- ognisko krwotoczne

42

martwica skrzepowa (narządy)

- serce, nerka

43

Pyosalpinx to

- empyema czyli ropniak (ropniak jajowodu)

44

pyrrhoea

- ropotok, zapalenie ropne na powierzchni błony śluzowej, przykład to appendicitis phlegmonosa

45

wątroba muszkatołowa

przekrwienie bierne - (hepar moscatum)

46

anasarca

- obrzek uogólniony tkanki podskórnej

47

ropniak

empyema - rozlane ropne zapalenie w ścianach naczyn rurowatych (np. jajowód)

48

mediatorem zapalenia NIE są

- limfokiny

49

choroba Milleroya

- wrodzony obrzęk limfatyczny kończyn dolnych

50

ropnie Dubios

- ciałka Hassala, NIE jest to przykład zapalenia ropnego

51

przekrwienie opadowe

- (hyperaemia hypostatica). Zaburzenia krążenia w płucach. Powstaje po śmierci wskutek leżenia na jednej stronie.

52

komórki Cornila

- zawierają plazmocyty, które zawierają nadmiar immunoglobulin wewnątrz

53

apoptoza

np. złuszcanie nabłonka

54

ceroid

- barwnik zużycia, w mózgu u starszych

55

owrzodzenie

- ulceratio

56

martwica Zenkera

- mięsień prosty brzucha

57

zanik ekscentryczny

- wodonercze, wodogłowie, osteoporoza, rozedma

58

obumieranie (ł)

- necrobiosis

59

ziarniniak gromadzą się w nim

komórki nabłonkowate

60

Co należy do pewnych oznak śmierci?

rigor mortis (stężenie pośmiertne), livores mortis (plamy pośmiertne), gnicie zwłok (putrefactio)

61

Relacja pomiędzy tkanką włóknistą a włóknikiem blizna włóknista powstaje w miejscu

zapalenia z włóknikiem

62

krew w moczu, krwioplucie, wymioty, w otrzewnej

hamaturia - krew w moczu
haemoptysis - krwioplucie
haematemesis - krwawe wymioty
hemascos - krew w otrzewnej

63

Zespół Di Georga dziedziczy się:

AD - 15%
reszta przypadków - de novo mikrodelecja na 22 chromosomie

CATCH-22

64

zanik starczy

- wzrost lipofuscyny

65

spadek tigroidu

- zanik starczy, zmniejszenie neurocytów

66

zanikowi z wyniszczenia NIE podlega:

gonady, OUN, gruczoły dokrewne

67

zanik z nadczynności

cukrzyca II, zanik kory nadnerczy

68

inwolucja (narządy)

- pranercze, przedercze, grasica, wezły u starszych, macica poporodowa

69

melaena

czarne stolce po krwawieniach z górnego przewodu pokarmowego

70

metro/meno rrhagia

metrorrhagia - krwawienie miedzymiesiączkowe

menorrhagia - bardzo obfite, przedłużające się krwawienie miesiączkowe pojawiające się w regularnych odstępach czasu

71

chylothorax

- naciekanie przewodu piersiowego

72

panniculitis

- zapalenie w obrebie tkanki tłuszczowej podskórnej

73

FAŁSZ stwardnienie zastoinowe -

jest to obraz makroskopowy w przewlekłym krwawieniu (jest to niedotlenienie tkanek)

74

zapalenie nieżytowe

- zapalenie błon śluzowych z wysiekiem surowiczym i domieszką śluzu

75

martwica skrzepowa (mikroskopowe zmiany)

- pyknosis (kondensacja chromatyny), karyorrhexis (fragmentacja jądra)
- karylysis

76

stłuszczenie - częste w...

w hepatocytach, może zachodzić podczas uszkodzenia komórki

77

martwicą NIE jest

- zanik

78

FAŁSZ nastepstwo zapalenia -

granuloma eosinophillicum

79

który wstrząs najbardziej zagraża życiu

- septyczny/kardiogenny (?)

80

zawał NIE wystepuje w dobrze ukrwionych

- tarczyca, język, macica, penis

81

rozszezrzenie naczyn obwodowych - wstrzas

septyczny, anafilaktyczny

82

zestrupienie (ł, choroby)

- eschariatio dur brzuszny, czerwonka, (??) bez zwężenia światła

83

co moze dawać zatory na obwodzie

- zakrzepica żył głebokich kończyn dolnych

84

krwiak pod/nadtwardówkowy
SPRAWDZIĆ

krwiak nadtwardówkowy nie jest spowodowany pękneciem żył pomostowych!!!! (zazwyczaj pęknieciu w tym krwiaku ulega tętnica oponowa środkowa)

krwiak podtwardówkowy - może okresowo krwawić i stac sie przewlekłym, etio: rozdarcie żył pomostowych

85

zmiany we wstrzasie (płuca, jelita)

- obrzek płuc, ogniskowe niedokrwienie jelit

86

procesy naprawcze u człowieka

głównie - organizacja

87

natychmiastowy wyrzut amin biogennych

- obrzek Quinckiego, reakcja alergiczna

88

rąbek żółty w zawale

- neutrofile

89

FAŁSZ regeneratio

- wyrównywanie ubytku tkanki przez rozrost komórk tkanki łącznej

90

zapalenie wysiekowe

NIE jest - zapalenie wytwórcze

91

ropień może znajdować się (narząd)

- wątroba

92

zapalenie dna jamy ustnej

G dzieci (?)

93

zanik

- nie zawsze prowadzi do pomniejszenia narządu

94

krwawiące wybroczyny 3mm (ł)

purpura

95

apoptoza NIE ma

- nacieku z neutrofilow

96

LT - CD?

CD3

97

degranulacja mastocytów (warunki)

antygen + 2 czasteczki IgE

98

brak alfa-1-antytrypsyny

uwięzienie białka w hepatocytach

99

apoptoza
- faza wykonawcza
- faza uprzątania

w- enzymy
proteazy cysteinowe (kaspazy)

u- MF aktywowane przez fosfatydyloserynę, trombospondynę -> fagocytoza

100

aktywacja apoptozy
- szlak TNF-alfa


tnf-a -> asocjacja z bialkami FADD, TRADD

101

efekt widza – substancja przenosząca

- NO

102

barbiturany działanie na komorkę

- przerost siateczki śródplazm. hepatocytów

103

cytoszkielet – toksyny

- muchomor (falloidyna) -> wiaze f. aktynowe
*cytochalazyna B -> zapobiega wiazaniu f. aktynowych

104

zespol kartagerena

– brak ruchu rzesek oskrzeli (etio: zab. mikrotubule)

105

filamenty pośrednie

- tk. miekkie -> wimentyna
- mm -> desmina
glej -> wlokienkowe gleju
k. nerwowe -> nuerofilamenty

106

atrocytoza

– reabsorbcja bialek przez cewke nerek

107

Russela

–po rozpadzie plazmocytów

108

armaniego i ebsteina

– kom+glukoza

109

cukrzyca brązowa

– nadmiar zelaza w hemochromatozie prowadzi do wloknienia -> marskoc watroby, zwl. trzustki, przebarwienia skory

110

sledziona „lukrowana”

– torebka nerki zeszkliwiona (=bialka!)

111

ziarnistosci crooke’a

– po podaniu sterydow -> brak acth wydzielanego -> gromadzi sie w kom. przysadki (bo deorganizacja filamentów pośrednich)

112

Cornila

kula szklista niewydzielonych Ig z plazmocytów

113

Zapalenie nieżytowe (ł)

catarrhalis = surowicze + śluz
> nieżyt nosa
> zapalenie nieżytowe oskrzeli

114

plamy mleczne (ł), why?

maculae lactae
- zap. wloknikowe powirzchowne -> organizacja wloknika

115

zapalenie wloknikowe glebokie

- rzekomobloniaste (do blony podstawnej) vs zestrupiajace (glebsze: nalot wloknikowy -> wrzod)

116

ropnica

= pyaemia

bakterie pusowe we krwi (jak posocznica)

117

ziarniniaki resorpcyjne

ziarniniak z duza iloscia k. nablonkowatych i langhansa