10. 2.lecke Flashcards Preview

English > 10. 2.lecke > Flashcards

Flashcards in 10. 2.lecke Deck (220):
1

bátor

brave

2

magabiztos

confident

3

őszinte

honest

4

okos,eszes

intelligent

5

értelmes,józan

sensible

6

gonosz

evil

7

támogatója

supporter

8

ismeretlen

unknown

9

résztvevő

participant

10

azért, hogy

in order to

11

legyőz

defeat

12

sisak

helmet

13

tömeg

crowd

14

összegyűlik

gather

15

néző

spectator

16

tapsol

clap

17

üdvözöl

greet

18

közelít

approach

19

elrejtett

hidden

20

magasra emel,emelkedik

raise

21

felemel

lift

22

megvéd

protect

23

éljenez,tapsol

cheer

24

suttog

whisper

25

kihirdet

announce

26

érem,kitüntetés

medal

27

biccent,bólint

nod

28

levesz

take off

29

tagadólag rázza a fejét

shake one's head

30

eltávolít,levesz

remove

31

föld

ground

32

fájdalom

pain

33

katona

soldier

34

vér

blood

35

ömlik

pour

36

sebesült

wounded

37

győzelem

victory

38

elutasít,megtagad

refuse

39

bűnös

guilty

40

dühös

upset

41

(meg)lök

push

42

sérült

injury

43

bekapcsol,felkapcsol

turn on

44

kikapcsol,lekapcsol

turn off

45

felvesz

put on

46

elhalaszt

put off

47

elvállal,felvállal

take on

48

tovább folytat vmit

keep on

49

távol tart

keep off

50

jelentés

meaning

51

fél vmitől,vkitől

fear

52

akadályoz

block

53

vezetés

guide

54

festmény

painting

55

kíváncsi

curious

56

valószínűleg

probably

57

ókori

ancient

58

emberi lény

human being

59

luxus,fényűzés

luxury

60

megkülönböztet vkit vkitől

tell sb from sb else

61

erős

powerful

62

vagyonos,gazdag

wealthy

63

vagyon

possession

64

állít

claim

65

válasz

response

66

majdnem

close

67

felismer

recognise

68

hazugság

lie

69

titok

secret

70

szívesség

favour

71

bízni vkiben

trust

72

ellenség

enemy

73

tart vki/vmit vmilyennek

consider

74

kitüntet,megjutalmaz

reward

75

vkinek a helyében lenni

be in one's shoes

76

bátor

courageous

77

nyomás

pressure

78

felelős

responsible

79

megment

rescue

80

önzetlen

unselfish

81

türelmes

patient

82

kockázat

risk

83

veszély

danger

84

életpálya,hivatás

career

85

bánik vmivel

deal with

86

érdemes,kifizetődő

rewarding

87

stressz

stress

88

szigorú

strict

89

humorérzék

sense of humour

90

lelkesedés

enthusiasm

91

majdnem,csaknem

nearly

92

motivált

motivate

93

ami...illet

as for

94

hatás

effect

95

fő elsődleges

main

96

megbecsül,méltányol

appreciate

97

hozzászólás

comment

98

rendkívüli

extraordinary

99

díj,kitüntetés

award

100

hangos

loud

101

robbanás

explosion

102

tör,kitör,lángra lobban

burst

103

láng

flame

104

lerombol

destroy

105

álruhában

in disguise

106

lovag

knight

107

lovagi torna

jousting

108

kard

sword

109

fegyverzet

armour

110

pajzs

shield

111

felsorakozik

line up

112

vágta

gallop

113

vadul

wildly

114

térdel,letérdel

kneel

115

ösvény

path

116

megragad

grab

117

üldöz

chase

118

belebotlik vkibe

bump into

119

filozófus

philosopher

120

aggodalmaskodó

fussy

121

dézsa,teknő

tub

122

napozik

sun oneself

123

óvoda

kindergarten

124

hódít,meghódít

conquer

125

átragad,átöröklődik

rub off

126

tartós,maradandó

lasting

127

teljesít

fulfill

128

bátorság

bravery

129

csapdába esett,beszorul

trapped

130

hősies

heroic

131

cselekedet

act

132

mitológiai

mythical

133

hétköznapi,átlagos

ordinary

134

helyzet,szituáció

situation

135

erő

strength

136

megragadó,lenyűgöző

impressive

137

jellemvonás

characteristic

138

hihetetlen

incredible

139

földrengés

earthquake

140

rázkódik

shake

141

erősen,hevesen

violently

142

lélegezni

breathe

143

túlél,életben marad

survive

144

ütközés

crash

145

sértetlenül

unharmed

146

túlélő

survivor

147

meglepődött

astonished

148

egy kicsit

a bit

149

lavina

avalanche

150

temet,eltemet

bury

151

vastag

thick

152

hegymászó

climber

153

nyugodt marad

keep calm

154

ás

dig

155

elér

reach

156

kutat

search

157

eszméletlen

unconscious

158

húz

pull

159

felszín

surface

160

lepedő

sheet

161

ijesztő,rémisztő

frightening

162

teljes,egész

entire

163

elszántság,eltökéltség

determination

164

vágy,vágyakozás

desire

165

kiszabadít

free

166

természeti csapás

natural disaster

167

sárkány

dragon

168

farkas

wolf

169

méhecske

bee

170

toll

feather

171

villámlás

lightning

172

hurrikán,szélvihar

hurricane

173

vulkán

vulcano

174

kitör

erupt

175

fúj

blow

176

Richter-féle skála

Richter scale

177

összeomlik

collapse

178

láva

lava

179

vihar

storm

180

biciklizik

cycle

181

fagy,dermesztő hideg

freezing

182

ellene

against

183

megijed

panic

184

értékes

valuable

185

felkel(Nap)

rise

186

vasút

railway

187

(meg)csúszik

slip

188

vágány

track

189

hűséges

faithful

190

a közelben

nearby

191

történik

go on

192

tart vmi felé

head

193

ártatlan

innocent

194

fék

brake

195

rémületemre

to my horror

196

sebesség

speed

197

kormánykerék

wheel

198

idős

elderly

199

kicsit később

after a while

200

lelassul

slow down

201

belerohan vmibe

crash into

202

hall vkiről

hear from

203

először

at first

204

amint lehet

as soon as

205

beragad

get stuck

206

rengés

tremor

207

mászik

crawl

208

horzsol,zúz

bruise

209

érzéketlen,meggémberedett

numb

210

fokoz fejleszt

build up

211

vmi előtt

ahead of

212

kavicsos part

shore

213

folyópart

river bank

214

megjelenik,felbukkan

occur

215

gördül,gurul

roll

216

hátrafelé

backwards

217

lép,rálép vmire

step(on)

218

gyorsul,felgyorsul

pick up(speed)

219

elrántja a kormányt

steer away

220

gumidefekt

flat tyre