10. 4.lecke Flashcards Preview

English > 10. 4.lecke > Flashcards

Flashcards in 10. 4.lecke Deck (251):
1

önkéntesen vállalkozik vmire

volunteer

2

káros

harmful

3

környezet

environment

4

generáció

generation

5

kihívás

challange

6

globális,világméretű

global

7

ifjúság(i)

youth

8

védelem

protection

9

ügynökség

agency

10

képez,kiképez

train

11

alakít,fprmál

shape

12

vízgyűjttő terület

basin

13

felölel,kiterjed

cover

14

fajok

species

15

kincs

treasure

16

fakitermelés

logging

17

csökkent

reduce

18

alapítvány

foundation

19

pusztítás,kiirtás

destruction

20

esőerdő

rainforest

21

ökoszisztéma

ecosystem

22

dzsungel

jungle

23

kihagy,elszalaszt

miss out

24

páratlan,egyedülálló

unique

25

szigetcsoport

chain of islands

26

homokos

sandy

27

terjed,terjeszkedik

stretch

28

trópusi

tropical

29

paradicsom

paradise

30

part(vidék)

coast

31

befolyás(ol)

affect

32

fejlődés

development

33

szépség

beauty

34

partmenti

coastal

35

növény

plant

36

műholdas kép

satellite image

37

létrehoz

create

38

közösség

community

39

lakás,hajlék

housing

40

ár,áradás

flood

41

építőmunkás

builder

42

végül

eventually

43

vidám

cheerful

44

szorgalmas

hardworking

45

leírás

description

46

megfelel

fit

47

felfedez

explore

48

hossza vminek(időtrtam)

length

49

egyén,személy

individual

50

mennyiség

amount

51

tó,tavacska

pond

52

óceán

ocean

53

sivatag

desert

54

oázis

oasis

55

kanyon

canyon

56

sarki jégtakaró

polar ice cup

57

képernyő,kivetítő

screen

58

néhány

several

59

globális felmelegedés

global warming

60

hőmérséklet

temperature

61

hűhó,vacakolás

fuss

62

felőlem

for all I care

63

elolvad,elolvaszt

melt

64

szint

level

65

súlyos,heves

massive

66

áradás

flooding

67

Na és?Hát aztán?

So what?

68

először is

for starters

69

büszkélkedi vmivel,henceg

show off

70

izom

muscles

71

szélsőséges

extreme

72

hőség

heat

73

felesleges idegeskedés

big deal

74

egyszerűen

simply

75

lehűt,enyhülést talál

cool off

76

közbevág,szavába vág

interrupt

77

olaj

oil

78

üzemanyag

petrol

79

vidék

countryside

80

felad,abbahagy

give up

81

reménytelen eset

hopeless case

82

vmi/vki szerint

according to

83

(fel)emel

raise

84

(meg)zavar

disturb

85

beadja a derekát

give in

86

időjárás,klíma

climate

87

nyilvánvaló,kétségtelen

obvious

88

fosszilis energiaforrások

fossil fuels

89

alternatív,megújuló(energiaforrás)

alternative

90

energia

energy

91

kísérlet

experiment

92

lemerül

run out

93

kockázatos

risky

94

figyelmeztető jelzés

warning sign

95

újratöltés

recharge

96

meggondolja magát

change one's mind

97

fényvillanás

flash of lightning

98

tömegközlekedés

public transport

99

újrahasznosítás

recycling

100

környezetvédelmi terv

conservation project

101

felmérés

survey

102

veszélyeztetett

endangered

103

teknősbéka

turtle

104

készség

skill

105

változtat

make a difference

106

oktatási,nevelési

educational

107

környezettudatosság

environmental awareness

108

környezetbarát

environmentally friendly

109

elhelyezkedik vhol

be located

110

természetvádelmi terület

nature reserve

111

élővilág,vadvilág

wildlife

112

még érintetlen

unspoilt

113

kristáytiszta

crystal clear

114

partszakasz

coastline

115

búvárkodás

diving

116

könnyűbúvárkodás

snorkelling

117

szennyezés

pollution

118

szemét

litter

119

közlekedési csomópont

traffic congestion

120

városvezetés

town council

121

tervez

plan

122

vita

argument

123

támogat vmit

be in favour of

124

megrongál,károsít

damege

125

homokdűne

sand dune

126

lakos

resident

127

beadvány,petíció

petition

128

aláír

sign

129

tájékozott

aware

130

fenyegetés

threat

131

kérdéseket,problémákat vet fel

pose

132

mindenáron

at all costs

133

lépéseket tesz

take action

134

hatékony,hatásos

effective

135

vonz vkit/vmit magára irányít

attract

136

téma,probléma

issue

137

tüntetés

demonstration

138

tiltakozik

protest

139

lapszerkesztő

editor

140

röplap,szórólap

leaflet

141

állásfoglalás

attitude

142

tartalmaz

include

143

élettér,magába foglal

habitat

144

tudatában van vminek

be aware

145

kevésbé ismert

lesser-known

146

élőlény

creature

147

valószínű, hogy

likely to

148

kihal(faj)

die out

149

papagáj

parrot

150

fészek

nest

151

mogyoró,dió

nut

152

mag

seed

153

kutatván,keresvén

in serch of

154

nyom vmennyit(súlyt)

weigh

155

létezés

existence

156

préda,zsákmány

prey

157

menyét

weasel

158

patkány

rat

159

képesség hiánya

inability

160

ragaddozó

predator

161

hatóság(ok)

authorities

162

fennmaradó,megmaradó

remaining

163

költ

breed

164

Komodo sárkány

Komodo dragon

165

gyík

lizard

166

vmilyen méretű(hossz)

measure

167

vmeddig(terjedően),akár

up to

168

törvényellenes

illegal

169

vadászat

hunting

170

ok

cause

171

veszélyeztetettség

endangerment

172

most

at present

173

válik vmivé

turn into

174

vadászat

hunt

175

egzotikus

exotic

176

megjelenik

feature

177

bőr

skin

178

fénylő

shiny

179

kutató

researcher

180

föld alá

underground

181

szarvas

deer

182

majom

monkey

183

kenguru

kangaroo

184

sas

eagle

185

liba

goose

186

galamb

pigeon

187

páva

peacock

188

krokodil

crocodile

189

teknősbéka

tartoise

190

kobra

cobra

191

légy

fly

192

hangya

ant

193

pillangó

butterfly

194

centiméter

centimetre

195

méter

metre

196

kilóméter

kilometre

197

hüvelyk

inch

198

láb

foot

199

yard

yard

200

mérföld

mile

201

űrmérték

capacity

202

milliliter

millilitre

203

liter

litre

204

pint

pint

205

gallon

quart

206

gallon

gallon

207

súly

weight

208

gramm

gram

209

kilógramm

kilogram

210

tonna

tonne

211

uncia

ounce

212

font

pound

213

stone

stone

214

közelről

up close

215

varázslatos,nagyszerű

magnificent

216

előhegység,hegyalja

foothills

217

jelentősen

significantly

218

főleg

mainly

219

földd

land

220

gazdáékodás

farming

221

fenyeget

threaten

222

járvány

disease

223

szabadidő

spare time

224

újratelepít,újraültet

replant

225

szemétlerakóhely

landfill site

226

megszabadul vmitől

dispose of

227

hulladék

waste

228

szemét

rubbish

229

kipufogó gázok

exhaust fumes

230

veszély kockázat

hazard

231

hagyományos

conventional

232

savaseső

acid rain

233

korlátozott

limited

234

(erő)forrás

source

235

szélenergia

wind power

236

függ vmitől

dependent

237

időjárási viszonyok

weather conditions

238

romok,törmelékek

ruins

239

elront,rombol,tönkretesz

ruin

240

megvalósítható,célszerű

practical

241

lakos

inhabitant

242

átfogó

overall

243

galaxisok közötti

intergalactic

244

pontos

exact

245

megkülönböztet

tell apart

246

előre

forwards

247

nyugdíjazás

retirement

248

sorrend

order

249

hiánya vminek

shortage

250

napenergiával működő

solar powered

251

3 dimenziós képet mutató televíziós készülék

3-d television