10/4/2015 Flashcards Preview

Ivan Trebatický > 10/4/2015 > Flashcards

Flashcards in 10/4/2015 Deck (31):
1

aj keď

although

2

Aj keď slnko svietilo, nebolo horúco.

Although the sun was shining it wasn't warm.

3

presný

exact

4

Na naše vyšetrovanie potrebujeme presné detaily.

We need exact details for our investigation.

5

vyšetrovanie

investigation

6

presne

exactly

7

Toto je presne to, čo potrebujem.

This is exactly what I need.

8

dôkaz

evidence

9

Potrebuješ viac dôkazov, že to urobil?

Do you need more evidence that he did it?

10

reakcia, odpoveď/odpovedať, reagovať

a/to response

11

Vždy odpovedá rýchlo.

He always responses quickly.

12

Jeho reakcia bola vulgárna.

His response was rude.

13

zvážiť

to consider

14

Musíme zvážiť, koľko mlieka kúpiť.

We need to consider how much milk to buy.

15

zváženie

consideration

16

Toto musí byť vzaté na zváženie.

This has to be taken into consideration.

17

vplyv/vplývať

a/to influence

18

Moja mama ovplyvnila moje rozhodnutie.

My mother influenced my decision.

19

Bol som pod vplyvom.

I was under influence.

20

aplikovať, vzťahovať sa

to apply

21

Tieto pravidlá sa nevzťahujú (neaplikujú) na Španielsky jazyk.

These rules don't apply to the Spanish language.

22

efektívnosť, účinnosť

efficiency

23

Reformy povedú k veľkej efektívnosti.

The reforms will lead to great efficiency

24

výpoveď, oznámenie / všimnúť si

a/to notice

25

Včera som dal výpoveď.

I gave notice yesterday.

26

Všimol si si jej zadok?

Have you noticed her ass?

27

Na dverách bolo oznámenie.

There was a notice on the door.

28

kŕmiť

to feed (fed -fed)

29

Nezabudol si nakŕmiť mačku?

Did you remember to feed the cat?

30

späťná väzba

feedback

31

Nedostal som žiadnu spänú väzbu.

I got no feedback.